JUSS OG SAMFUNN

Knusende dom mot Finn

Finn gikk på et knusende nederlag i lenkesøksmålet mot Notar.

9. januar i år gikk Finn Eiendom til sak mot Notar som på sitt nettsted hadde lagt ut en lenke til Finn.no, med krav om at lenken må fjernes. I ettermiddag falt dom i saken.

Notar fikk medhold på alle punkter i Trondheim tingrett. Utfra både åndsverksloven og markedsføringsloven fant tingretten å måtte avvise søksmålet fra Finn. Finn må dessuten ut med 90.000 kroner i saksomkostninger.

- Dette er en viktig seier for oss og ikke minst for Internetts grunnidé om fri bruk av informasjon, sier daglig leder Eivind Rodem i Notar til digi.no.

Det uvanlige søksmålet ble behandlet som en midlertidig forføyning i Trondheim Tingrett ettersom Finn ønsket en umiddelbar stopp i Notars reklamekampanje. Notar sier i kampanjen at eiendomsselskapet samler bolignorge til ett rike og at hos Notar finner du alle meglere og boliger i Norge.

Retten la vekt på at Notar ikke lenker til ulovlig materiale, men til Finns eiendomsbase slik Finn har valgt å publisere den på Internett. Notars lenke karakteriseres som en overflatelenke med peker til eiendomsbasens startside, og ikke direkte til boligannonser som basen inneholder. Notar lenker heller ikke til opphavsbeskyttet materiale som er ulovlig utlagt av en tredjemann.

En overflatepeker kan ikke representere en eksemplarframstilling, og Notar rammes dermed ikke av åndsverkslovens paragraf 2, tredje ledd:

"Verket gjøres tilgjengelig for almenheten når det framføres utenfor det private område, eller når eksemplar av verket frambys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres eller vises utenfor dette område."

Retten sammenligner en overflatepeker med en fotnote eller referanse inntatt i en publikasjon, hvis formål gjør det enklere for leseren å finne fram til verket.

Retten fant heller ikke noen krenkelse av Finns enerettigheter i forhold til den konkurransemessige siden ved åndsverksloven paragraf 43, som er gitt for å skape et incitament for investeringer i databaser og lignende.

Finn mener også at Notars lenke er i strid med god forretningsskikk i forhold til markedsføringsloven paragraf 1. Bestemmelsene skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet og å verne de næringsdrivendes investeringer og goodwill. På den annen side skal ikke bestemmelsen praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen.

Ettersom hyperlenker er en grunnleggende funksjonalitet ved Internett og det er alminnelig praksis å lenke til Finn og lignende sider fra eiendomsportaler som opererer i samme marked som Finn Eiendom, avsa retten at det å lenke til en konkurrent i seg selv ikke er i strid med markedsføringsloven.

Finn har nærmere 75.000 lenker som peker mot sin side, og nærmere 50 prosent av Finns besøkende stammer fra utenforstående pekere, som tilsier at det er vanlig praksis å lenke til Finn. At det er en konkurrent som linker til Finn, er kanskje noe mindre vanlig, men kan likevel ikke oppfattes som i strid med god forretningsskikk. Dette må snarere være et resultat av økonomiske og forretningsmessige vurderinger og økonomisk risiko ved å eksponere markedet på en slik måte Notar har gjort, mener retten.

Retten finner det ikke ulovlig å informere kunder om at det finnes andre konkurrenter, slik som for eksempel de mange boligportalene på Internett gjør. Retten ser heller ikke at Notar på en rettsstridig måte har utnyttet Finns goodwill. Overflatepekeren som viser til Finn inngår i en alfabetisk liste med lenker til over 50 forskjellige eiendomsmeglere og eiendomsbaser på Internett. Notar har heller ikke på annen måte benyttet seg av Finns logo eller andre kjennetegn.

Selv om lenketjenesten og markedsføringen av denne, vil kunne føre til økt antall besøkende hos Notar i fremtiden, anser retten det som lite trolig at en eventuell økning vil skje på Finns bekostning.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.