Knusende nederlag for Oracle

Dommeren avviste de mest avgjørende anklagene mot Google.

Knusende nederlag for Oracle
Rettsaken mot Google har overhodet ikke gått Oracles vei.

Rettssaken mellom Oracle og Google om bruken av Java-teknologi i Android nådde i går et høydepunkt da dommeren i saken, William Alsup, avviste at Google har krenket Oracles opphavsrett gjennom selskapets reproduksjon av i alt 37 Java-programmeringsgrensesnitt (API-er).

I opphavsrettsdelen av rettssaken konkluderte juryen med at Google krenket den samlede strukturen, rekkefølgen og organiseringen av API-ene, men unnlot å svare på om denne bruken av API-ene kan anses som «rimelige bruk».

– Så lenge den spesifikke koden som brukes til å implementere en metode er ulik, er det fritt for enhver, i henhold til Copyright Act, å skrive sin egen kode for å utføre nøyaktig den samme funksjonen eller spesifikasjonen til enhver metode brukt i Java API-et. Det har ingen betydning at deklarasjonen eller header-linjene til metoden er identiske. I henhold til reglene for Java, må de være identiske for å deklarere en metode som spesifiserer den samme funksjonaliteten – selv når implementeringen er ulik. Når det bare er én måte å uttrykke en idé eller en funksjon på, så er det fritt for alle å gjøre dette, og ingen kan kreve monopol på dette uttrykket, skriver Alsup i kjennelsen.

Han skriver også at selv om metodene og klassenavnene i Android kunne ha vært noe annet enn deres motparter i Java og fortsatt ville ha fungert, så gjelder opphavsrettsbeskyttelse aldri for navn eller korte uttrykk.

Hele kjennelsen er gjengitt her.

Alsup understreker at kjennelsen ikke betyr at Java API-pakker kan brukes fritt av alle uten lisens. Den betyr heller ikke at strukturen, rekkefølgen og organiseringen til alle dataprogrammer kan stjeles. Derimot betyr den at de at de særskilte elementene som har blitt reprodusert av Google kan brukes av av alle i henhold til den amerikanske Copyright Act.

I kjennelsen står det også at Google forespørsel om en ny rettssak om copyright-krenkelsene har blitt avvist. Derimot tyder alt på at Oracle vil anke.

– Oracle er forpliktet til beskyttelsen av Java, både som en verdifull utviklingsplattform og som en verdifull, immateriell eiendom. Selskapet vil med stor kraft strebe for en anke av denne avgjørelsen for å opprettholde denne beskyttelse, og for forsatt å støtte det bredere Java-fellesskapet med mer enn 9 millioner utviklere og utallige lovlydige selskaper, sier Deborah Hellinger, en talskvinne for Oracle, i en uttalelse som digi.no har mottatt.

– Googles implementering av de berørte API-ene er ikke et frikort, siden en lisens alltid kreves ved en implementering av Java Specification. Og rettens vekt på «interoperabilitet» ignorerer det ubestridte faktum at Google med hensikt eliminerte interoperabilitet mellom Android og alle andre Java-plattformer. Googles implementering fragmenterer med hensikt Java og bryter «write once, run anywhere»-løftet. Denne kjennelsen, dersom den blir stående, vil undergrave USA beskyttelse av innovasjon og oppfinnervirksomhet, og vil gjøre det langt vanskeligere å beskytte immateriell eiendomsrett mot selskaper rundt om i verden som rett og slett gjør dette til sitt eget, sier Hellinger.

Jim Prosser, en talsmann for Google, sier til blant annet Wall Street Journal at rettens avgjørelse støtter opp om at åpne språk med samspillsevne utgjør et essensielt grunnlag for programvareutvikling.

Erstatningsspørsmålet i rettssaken er ennå ikke avgjort, men Googles faktiske krenkelser er nå redusert til å dreie seg om ni kodelinjer i en metode som dommer Alsup sier at han selv er i stand til å programmere. Enkelte kommentatorer mener at det at Alsup lærte seg Java-programmering under rettssaken kan ha vært avgjørende for at Oracle ikke vant fram med sine argumenter.

Alsup har allerede antydet at Oracle i beste fall få det lovfestede maksimalbeløpet på 150 000 dollar, med mindre selskapet vinner fram i en eventuell ankesak. Opprinnelig antydet Oracle et krav på flere milliarder dollar, inkludert en andel av Googles fortjeneste.

Saken har i ettertid blitt oppdatert med en mer komplett versjon av uttalelsen fra Oracle.

    Les også:

Les mer om: