Knuser Oslo kommunes IKT-reform

Oslo kommune skulle spare på sentralisering av IKT. Istedet ble det et gedigent kostnadssluk.

Knuser Oslo kommunes IKT-reform

Oslo kommune skulle spare på sentralisering av IKT. Istedet ble det et gedigent kostnadssluk.

I Oslo kommunes mål om å bli en moderne og effektiv kommune, ble den operative IT-driften satt ut til eksterne leverandører som skulle forvalte tre avtaler.

ErgoGroup, EDB og InfoCare ble valgt som kommunens samarbeidspartnere for tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år.

Kontraktene har en samlet årlig verdi på 100 millioner kroner, og vil spare kommunen omtrent 50 millioner hvert år, hevdet kommunen. Samtidig mistet nærmere 100 av 400 IKT-ansatte jobben som følge av endringen.

Det andre 300 IT-ansatte fra Oslo kommune måtte påregne å bli utsatt for omrokkeringer og andre oppgaver å jobbe med framover.

- Oslo kommune skal først og fremst levere tjenester til kommunens innbyggere og næringsliv. Ved å samle IKT-kontraktene våre og konkurranseutsette dem frigjør vi 50 millioner hvert år til viktigere tjenester, uttalte også André Støylen, byråd for finans og utvikling i 2006.

Men kommunen glemte å budsjettere for 100 millioner kroner i utgifter. I forbindelse med avslutningen av regnskapet for 2007, ble det avdekket et overforbruk knyttet til IKT-reformen i Utviklings- og kompetanseenheten på 74,4 millioner kroner, skriver Computerworld.

Rapporten fra PricewaterhouseCoopers (PwC) påpeker alvorlige brudd:

  • Finansieringsformen har ikke latt seg gjennomføre. Inntektene har ikke dekket inn utgiftene.
  • Det er påvist mangelfull planlegging, styring og kontroll. Budsjett, kostnytte og risikoanalyser for prosjekter forelå ikke.
  • Motstand i de kommunale virksomhetene som følge av svikt i omorganiseringen.
  • Samarbeidsproblemer internt i prosjektet.

    Les også:

Til toppen