Knytt PC-en til flere samtidige WLAN

Microsoft utvikler en løsning hvor et WLAN-kort kan knyttes til flere samtidige nettverk.

VirtualWiFi er en ny teknologi som Microsoft har gjort tilgjengelig for brukere av Windows XP. Selskapet beskriver det som en virtualiseringsarkitektur for trådløse nettverkskort (WLAN). Løsningen fører til at WLAN-kortet opptrer som flere virtuelle kort for brukeren, som brukeren kan konfigurere separat for å kobles til forskjellige trådløse nett. Brukeren skal dermed være tilkoblet flere trådløse nett på samme tid, hvor PC-en fungerer som en ruter.

Ifølge Microsoft åpner den nye funksjonaliteten for mange nye bruksområder, som tidligere ikke har vært mulig med et enkelt WLAN-kort. Blant annet skal brukeren kunne koble seg til maskinen til en gjest eller spille spill over et ad hoc-nettverk, samtidig som Internett er tilgjengelig via et infrastrukturnettverk. Det er også mulig å knytte ad hoc-nettverket, som kan bestå av mange noder, til Internett ved bare å benytte én node.

Dessuten skal VirtualWiFi kunne utvide rekkevidden til et trådløst hjemmenettverk ved å fungere som en reléstasjon som maskiner utenfor rekkevidden til aksesspunktet kan knyttes til.

Dessuten skal VirtualWiFi kunne benyttes i forbindelse med feildiagnose og gjenopprettelse av trådløs nettverksinfrastruktur ved hjelp av et verktøy som kalles Client Conduit. Dette er et verktøy som tilbyr et "tynt kommunikasjonsrør" mellom frakoblede klienter og infrastrukturservere som utfører trådløse diagnose og gjenopprettelse. Det tynne røret oppnås ved å kjøre VirtualWiFi på klientene som er tilkoblet. Disse klientene kobler seg dynamisk til frakoblede klienter over et ad hoc-nettverk og sender meldinger fra disse til infrastrukturserverne.

Et foreløpig siste bruksområde er at at VirtualWiFi skal kunne øke kapasiteten til trådløse ad hoc-nettverk ved å bruke ortogonale kanaler, noe som kalles SSCH (Slotted Seeded Channel Hopping).

SSCH bruker ifølge Microsoft VirtualWiFi til virtualisere et trådløs nettverkskort med så mange instanser som antallet ortogonale kanaler. Deretter knyttes de virtualle kortene seg til hver sin ortogonale kanal.

En testutgave av VirtualWiFi og mer informasjon er tilgjengelig her.

Til Ziff Davis Internet sier Ranveer Chandra, Microsoft-forskeren med ansvar for prosjektet, at gruppen nå jobber med å gjøre programvaren mer robust, slik at mer funksjonalitet kan legges til. Foreløpig mangler støtte for WEP og 802.1X, støtte for flere samtidige, fysiske kort samt bufring av fjernnoder.

Til toppen