Kø for å ta praktisk ingeniør-utdanning

Høyere utdanning innen IT sliter med glisne lokaler. Til praktisk rettede studier er det kø.

Kø for å ta praktisk ingeniør-utdanning

Høyere utdanning innen IT sliter med glisne lokaler. Til praktisk rettede studier er det kø.

Høyere utdanning sliter med rekrutteringen til IT-studier. Problemene ble verre ved innføringen av det spesielle opptakskravet i 2005. Da ble matematikk, nærmere bestemt 2MX eller 2MY, stilt som spesielt opptakskrav. Studiene fikk kravkode MAT2XY i stedet for GENS som bare innebærer generell studiekompetanse.

Det gjorde at antall kvalifiserte søkere til IT-studier falt fra 2004 til 2005. Det var 1597 kvalifiserte primærsøkere i 2004, men bare 1206 i 2005.

Men i dag skriver NELFO, foreningen for El- og IT-bedriftene og som organiserer mer enn 1350 bedrifter, at IT-bransjen og høyskolene har hatt suksess med praktisk rettet ingeniørutdanning.

Ifølge evalueringene som er gjennomført av Y-veien som studietilbud ved Høyskolen Telemark og Høyskolen i Narvik, er resultatene bedre enn for studentene som følger det ordinære studieløpet.

Prosjektet kom i stand etter initiativ fra bransjeorganisasjonen NELFO som et ledd i å avhjelpe sterk etterspørsel etter personer med realfagkompetanse og ingeniørutdanning.

Resultatet ble en treårig bachelor-utdanning til elektroingeniør for søkere med yrkesfaglig bakgrunn og fagbrev. Høyskolen Telemark lanserte studietilbudet i 2002 og Høyskolen i Narvik året etter. Interessen for studiet har helt siden starten vært stor med cirka 100 søkere til 40 studieplasser ved Høyskolen i Telemark. Tilsvarende tall for Narvik er 50 søkere til 20 plasser.

Ifølge evalueringsrapporten fra Narvik har også den yrkesfaglige gruppen studenter sterk motivasjon og prestasjonene har vist seg å være klart bedre enn for gjennomsnittet av tilsvarende ordinære klasser. Snittet blant Y-veistudentene ligger om lag en karakter bedre. Denne forskjellen er markant.

– De som går Y-veien sitter igjen med fagbrev, ingeniørutdanning og en betydelig praksis etter endt utdanning. En perfekt kombinasjon som det er stor etterspørsel etter i markedet. Erfaringene med Y-veien er så gode at vi er i dialog med flere høyskoler for lansering av tilsvarende tilbud rundt om i landet, sier Gunnar Visnes, ansvarlig for Y-veien hos NELFO.

Det gjorde at antall kvalifiserte søkere til IT-studier falt fra 2004 til 2005. Det var 1597 kvalifiserte primærsøkere i 2004, men bare 1206 i 2005.

Til toppen