Koalisjon klager Windows XP inn til EU

Klagen fra blant andre Nokia, Sun, AOL Time Warner og Oracle, går lenger enn det som hittil er overlevert EUs konkurransemyndigheter.

Klagen fra blant andre Nokia, Sun, AOL Time Warner og Oracle, går lenger enn det som hittil er overlevert EUs konkurransemyndigheter.

Ifølge Wall Street Journal leverte Computer and Communications Industry Association, en bransjesammenslutning med blant andre Nokia, Kodak, Fujitsju, NTT, Sun, AOL Time Warner og Oracle, en klage rettet mot Microsoft og Windows XP 31. januar i år.

Klagen er bredere anlagt enn den opprinnelige klagen fra Sun som utløste EUs pågående etterforskning mot Microsoft for mistanke om brudd på konkurranselovgivningen.

Les også:

Klagerne mener at forliket i den amerikanske monopolsaken ikke løser en konkurransesituasjon de oppfatter som uholdbar. De betrakter Windows XP som truende innen mobil kommunikasjon, digital musikk, digital video og webtjenester. De mener Office XP er inne i en utvikling som gjør det vanskeligere for andre systemer å forholde seg til det og følgelig gjenspeiler enda en måte å utnytte en monopolstilling i ett marked til å forsvare en monopolstilling i et annet, og utvide begge til nye markeder.

Det vises til artikkel 82 i Europa-traktaten, der EUs konkurranseregler er nedfelt. Her er det regler mot bunting av produkter, som ikke bare kan tolkes som forbud mot å integrere forskjellige typer applikasjoner i et operativsystem, men også som forbud mot å legge ikoner for Microsoft-applikasjoner på startskjermen til Windows.

Klagerne mener hensikten med buntingen av e-post, sanntidsmeldinger, nettleser, musikk- og videospiller og så videre, dreier seg om å utvide Windows-monopolet til nye markeder. Derimot mener klagerne at Microsoft må pålegges å bunte Suns Java i sitt operativsystem, slik at Windows kan forholde seg like bra til alle plattformer for webtjenester. Klagerne mener videre at Microsoft må tvinges til å holde seg til åpne formater, standarder og protokoller i alle sine dominerende produkter, og offentliggjøre alle lisensvilkår.

Klagen vil etter all sannsynlighet utløse en ny runde med etterforskning fra EU-kommisjonens konkurransekommissær Mario Monti. Den pågående etterforskningen etter forrige klage skal være i en avsluttende fase: Monti skal ha levert et utkast til innstilling til en komite hvis bemerkninger eventuelt skal innarbeides i den endelige utgaven. Her er det ventet at Monti vil slå ned på tidligere tilfeller av bunting fra Microsofts side. Det er ikke ventet at den nye klagen vil ytterligere forsinke en innstilling i forhold til den forrige.

Enden på EUs behandling av Microsoft kan bli at selskapet får langt større friheter i USA enn i Europa, og at europeiske PC-er får egne versjoner av Windows, fri for mange av Microsofts multimedieapplikasjoner. Microsofts store planer for integrasjonen av Office XP i .Net og gruppevare, kan også møte begrensninger i Europa.

En talsperson for Microsoft avviser de nye klagene fra konkurrentene som nærmest gammelt oppgulp.

Til toppen