Abonner
JUSS OG SAMFUNN

– Koding må bli like viktig som sløyd!

Dette krever IT-bransjen av Trond Giske.

Programmering må bli like viktig som sløyden er i norsk skole, mener Comoyo-sjef Svein Thalow. Han fikk forrige fredag utfordre næringsminister Trond Giske under et toppmøte for IT-ledere.
Programmering må bli like viktig som sløyden er i norsk skole, mener Comoyo-sjef Svein Thalow. Han fikk forrige fredag utfordre næringsminister Trond Giske under et toppmøte for IT-ledere. Bilde: Per Ervland

SKØYEN (digi.no): Fredag fikk Visma, IKT-Norge og en rekke representanter for den norske IT-næringen et sjeldent besøk av næringsminister Trond Giske. Han skriver i disse dager på en ny stortingsmelding om norsk næringsliv, den første på 15 år, og for første gang vil IT-næringen bli belyst som en egen sektor.

Det er mange gode grunner til det: IT-sektoren er norges tredje største, like stor som landbruk og fiskerisektoren til sammen. Dessuten er den svært produktiv: Verdiskapningen til en IT-ansatt er 50 prosent større enn hos gjennomsnittet.

Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge, var meget fornøyd med at IT-bransjen blir hørt av næringsministeren.
Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT-Norge, var meget fornøyd med at IT-bransjen blir hørt av næringsministeren. Bilde: Per Ervland

– Det er 15 år siden forrige næringsmelding, og mye har skjedd siden den tid. Vi vet ikke hva slags varer og tjenester vi vil etterspørre om 20, 50 eller 100 år. Viktigere enn å spå hva som vil skje, er at næringspolitikken er utformet slik at norsk økonomi står rustet til å takle endringene som vil komme. IKT-næringen må inngå i dette bildet, sa Giske som møtte et stort knippe norske IT-selskap til såkalt samråd.

IT-toppene fikk ett minutt hver for å fremheve den saken de syntes var viktigst for bransjen.

Men hva sa norsk IT-næring når de først fikk anledning til å møte næringsministeren? Det var særlig tre områder som stakk seg ut:

  • Mer forskning og utdanning – tilgang på kompetanse
  • Gjør det lettere for oppstartsbedrifter gjennom bedre ordninger
  • Det offentlige er IT-sektorens største kunde – bruk det smart!

Under har vi tatt med noen utvalgte høydepunkt fra de korte innspillene norsk IT-bransje fikk komme med.

Margrethe Gleditsch i Redpill Linpro slo et slag for forskning og utvikling.
Margrethe Gleditsch i Redpill Linpro slo et slag for forskning og utvikling. Bilde: Per Ervland

Margrethe Gleditsch, adm. direktør i Redpill Linpro, slo fast at det måtte komme mer midler til utdanning og forskning, som ifølge henne ville utløse økt innovasjon og entreprenørskap. Hun mente også at offentlig sektor, som med sine IT-budsjetter er denne bransjens største kunde og oppdragsgiver, burde legge til rette for å kjøpe inn tjenester også for mindre selskap.

– Her må offentlig sektor være sin innkjøpsmakt bevisst. I dag skaper utlysingsreglene et skille mellom de store og de som er små, sa Gleditsch.

Linn Dyveke Wilberg i musikktjenesten Beat og Rolf Assev fra oppstartsselskapet WeWantToKnow var blant de utvalgte da Trond Giske ville ha råd fra bransjen.
Linn Dyveke Wilberg i musikktjenesten Beat og Rolf Assev fra oppstartsselskapet WeWantToKnow var blant de utvalgte da Trond Giske ville ha råd fra bransjen. Bilde: Per Ervland

Gründeren av musikkstrømmetjenesten Beat, Linn Beate Wiberg, brukte sin tilmålte tid til å snakke om kulturfeltet: - Halver momsen på digital musikk, oppfordret hun.

Tidligere Opera Software-direktør, nå gründer i selskapet WeWantToKnow, Rolf Assev, slo et slag for at det blir lettere å hente kompetanse fra utlandet og pekte på at en av suksessfaktorene til Opera Software nettopp var at de hentet kompetanse fra alle verdenshjørner til sitt hovedkontor i Oslo.

Erik Chambe-Eng har hatt stor suksess som IT-gründer. Han mener regjeringen må gjøre mer for å finansiere oppstartsselskapene.
Erik Chambe-Eng har hatt stor suksess som IT-gründer. Han mener regjeringen må gjøre mer for å finansiere oppstartsselskapene. Bilde: Per Ervland

– Såkorn er viktig, sa Trolltech-gründer Eirik Chambe-Eng og pekte på at mindre oppstartsbedrifter trenger enklere tilgang på kapital. Men da er det viktig at de statlige såkornfondene ikke satser for stort. Heller lite penger på mange, enn mange penger til få, er mottoet. Han trakk også frem viktigheten fra statens side å satse på åpen kildekode.

– Mange IT-selskaper benytter seg av åpen kildekode. Her må staten bruke innkjøpsmakten ved å bruke og støtte fri programvare, oppfordret Chambe-Eng.

Brems oljeveksten, mener Geir Førre i Energy Micro.
Brems oljeveksten, mener Geir Førre i Energy Micro. Bilde: Per Ervland

– Brems oljenæringen, var oppfordringen fra Geir Førre i halvleder-selskapet Energy Micro. Dette halvleder-selskapet konkurrerer med gigantene om å utvikle svært gjerrige brikker men er bekymret for at oljeindustrien suger opp alt av tilgjengelig kompetanse og ressurser.

– Brems tildelingen av nye felter, var oppfordringen.

Dag Fodstad fra Atea advarte mot digitale klasseskiller i skolene, dersom det ikke satses på å kjøpe inn teknologi. Ved siden av sitter en tankefull Tor Arne Viksjø fra DIPS.
Dag Fodstad fra Atea advarte mot digitale klasseskiller i skolene, dersom det ikke satses på å kjøpe inn teknologi. Ved siden av sitter en tankefull Tor Arne Viksjø fra DIPS. Bilde: Per Ervland

Dag Fodstad, adm. direktør i Atea, pekte på at det må satses langt mer på IT i utdanningen. Om ikke fryktet han et økende digitalt klasseskille mellom de som vokste opp med IT-verktøy og de som ikke gjorde det.

Halvor Walla (t.h) fra Software Innovation kunne fortelle at de driver innovasjonsarbeidet i Danmark - og tar med seg nyvinningene til Norge. Til venstre er direktør i Encap, Thomas Brostrøm.
Halvor Walla (t.h) fra Software Innovation kunne fortelle at de driver innovasjonsarbeidet i Danmark - og tar med seg nyvinningene til Norge. Til venstre er direktør i Encap, Thomas Brostrøm. Bilde: Per Ervland

– Norge sakker akterut på digitalisering. Vi bruker nå det danske markedet for å drive innovasjon, og utvikle tjenester som vi tar tilbake til Norge, advarte strategidirektør Halvor Walla i Software Innovation. Han mente også at anbudsprosessene i offentlig sektor burde endres slik at de oppmuntret til innovasjon.

John Markus Lervik har to suksessrike oppstartsselskaper på samvittigheten.
John Markus Lervik har to suksessrike oppstartsselskaper på samvittigheten. Bilde: Per Ervland

– Problemet vårt i Norge er at vi har det så jekla godt. Alle har det så bra at det skal mye til for å bryte ut for å starte nye bedrifter. Derfor er det viktig at du (henvendt til Giske, red. anm.) andre for frem viktigheten av innovasjon, sa cXense- og Fast-gründer John Markus Lervik.

Før Lervik snakket tok Simon Strumse ordet: Han representerer oppstartsselskapet Filmgrail. Hans store problem, fortalte han, var å få tilgang til programmerere.

Simon Strumse i oppstartsselskapet Fimgraikl kunne fortelle at det var veldig vanskelig å få tilgjengelig programmeringsressurser da de skulel sette sin i de ut i livet.
Simon Strumse i oppstartsselskapet Fimgraikl kunne fortelle at det var veldig vanskelig å få tilgjengelig programmeringsressurser da de skulel sette sin i de ut i livet. Bilde: Per Ervland

– Innovasjon Norge har egne mentorprogrammer for design og markedsføring. Hvorfor ikke også bygge opp en pool med kompetanse på programmering? utfordret gründeren.

–Programmering må bli like viktig som sløyd, oppfordret Svein Thaulow i Telenor-selskapet Comoyo og pekte på programmering som kompetanse er fraværende i norske skolepensum. Han pekte også på at de norske personvern-reglene er helt i utakt med de amerikanske - noe som gir selskap som Google og Facebook betydelige konkurransefortrinn. Om vi ikke lemper på reglene, så må det i alle fall sanksjoneres når de store bryter reglene i våre markeder, mente Comoyo-sjefen.

Hvordan IT-bransjen vil bli trukket frem i den kommende stortingsmeldingen som er varslet er uvisst. Det er heller ikke klart når meldingen kommer. Men de digi.no snakket med etter seansen synes det var udelt positivt at IT-bransjen var såpass på kartet at ministeren ville høre på bransjens ut- og oppfordringer.

    Les også:

Les mer om: