Køfri-brikken på prøve i England

Byen Leicester har satt i verk et stort forsøk for å finne fram til metoder for å redusere biltrafikken. Sentralt i forsøket står Køfri-brikken - kalt Q-Free på engelsk - fra det norske selskapet Micro Design ASA.

Byen Leicester har satt i verk et stort forsøk for å finne fram til metoder for å redusere biltrafikken. Sentralt i forsøket står Køfri-brikken - kalt Q-Free på engelsk - fra det norske selskapet Micro Design ASA.

Idéen til de styrende i Leicester er at bilistene skal betale for å kjøre bil, særlig på visse strekninger og til visse tider. De har funnet fram til 100 frivillige som skal bidra til å gi myndighetene en idé om hvordan avgiftene må struktureres for å få flere til å bruke offentlig transport.

Køfri-brikken spiller en sentral rolle i det tenkte systemet.

- Det dreier seg om et langt mer avansert system enn det som brukes i for eksempel Oslo-ringen, forklarer administrerende direktør i Micro Design, Kaj Bogen. - I stedet for å forskuddsbetale et abonnement, stikker du et smartkort ladet med penger inn i selve brikken. Brikken avleses av antenner gjemt i lyktestolper. Beløpet som brikken trekker fra smartkortet, er avhengig av hvor mange antenner du passerer, og når på døgnet du passerer dem.

For de hundre frivillige i Leicester dreier det seg om reelle penger. Antennene er plassert langs en hovedtrafikkåre der særlig rushtrafikken burde vært langt mer preget av busser, og langt mindre av personbiler, enn tilfellet er i dag.

- Diskusjonen om hva slags effekt differensierte avgifter kan ha på bilbruk, og hvorvidt slike systemer overhodet kan realiseres, har vært særlig kraftig i England, forteller Bogen.

- Leicester City har gjort kort prosess og etablert en ordning der idéer kan testes i praksis over en periode på åtte måneder. De har kjøpt utstyr og programvare fra oss for et par millioner kroner. Basert på resultatene kan man vurdere større skala, og tilpasninger av utstyret. Det er sannsynlig at denne testen utvides etter erfaringene fra første runde. Slik sett er denne kontrakten utrolig viktig for oss.

Systemet som prøves i Leicester, kan differensieres etter flere kriterier, og fordrer altså ikke at det etableres bomstasjoner. Man kan differensiere etter tid, sted og bilstørrelse. Man kan etablere ulike soner i en by der avgiftene for eksempel blir gradvis høyere etter som man beveger seg fra periferien og inn mot sentrum.

- I en Green Paper som kom for noen år siden, gikk de britiske myndighetene inn for å avgiftsbelegge hele motorveinettet for å få penger til bedre infrastruktur og til kollektiv transport. De forutsatte at prisen skulle være avhengig av når, hvor og hvor langt det kjøres. Med vår smartkortlesende brikke og øvrig programvare og utstyr, vil også et slikt system kunne gjennomføres.

Bogen forteller at det i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN arbeides med en standard for smartkortlesende brikker til bompengesystemer.

- Det er et vedtak på gang i CEN som skal regulere denne typen grensesnitt. I løpet av svært kort tid vil vi oppleve at brikker som kjøpes i Norge, vil kunne brukes overalt i Europa. Systemene som vi og våre fire til seks konkurrenter leverer, vil følge standarden, og følgelig kunne lese hverandres brikker.

Det potensielle markedet er enormt, bare politikerne blir overbevist om at slike systemer fungerer etter hensikten. Forsøksprosjektet i Leicester kan derfor få konsekvenser for resten av Europa.

- Det vil jo bli en gradvis utbygging av slike systemer for både byer og motorveier, og vi tror ikke at én leverandør kan få hele markedet.

Bogen understreker hvor enkelt utstyret er: I bilen er det kun snakk om en brikke og et smartkort. I veibanen er det antenner og videokameraer for å ta snikere. Signalene fra antennene og videokameraene leses og kontrolleres av vanlige PC-er.

Micro Designs største anlegg er i Portugal, og har vært i drift siden 1995. Selskapet har en budsjettert årsomsetning i 1997 på 120 til 130 millioner kroner. Hovedkvarteret i Trondheim krever nærmere 80 årsverk. I tillegg kommer fem ansatte ved et lite kontor i Portugal.

Til toppen