Kollektiv nettdugnad for å jamme NSAs overvåkning

Det ultra-hemmelige spionnettverket Echelon ble i går utsatt for et kollektivt sabotasjeforsøk. Echelon avlytter e-post som sendes over Internett og reagerer på visse ord som en antar brukes av kriminelle miljøer seg imellom. I går forsøkte frustrerte nettbrukere seg med en "sivil ulydighetsaksjon" der de oversvømte overvåkingssystemet med meldinger stappet med fy-ord.

Det ultra-hemmelige spionnettverket Echelon ble i går utsatt for et kollektivt sabotasjeforsøk. Echelon avlytter e-post som sendes over Internett og reagerer på visse ord som en antar brukes av kriminelle miljøer seg imellom. I går forsøkte frustrerte nettbrukere seg med en "sivil ulydighetsaksjon" der de oversvømte overvåkingssystemet med meldinger stappet med fy-ord.

Det er U.S. National Security Agency (NSA) som skal stå bak Echelon, og som dermed var pekt ut som offeret for gårsdagens mailbombe-aksjon, "Jam Echelon Day", der målet var klart: Oversvøm NSAs datasystemer med så mye "mistenkelig" trafikk at serverne kneler.

NSA, som ifølge amerikansk lov er forhindret fra å spionere på USAs egne statsborgere, avsto fra å kommentere torsdagens protestaksjon og resultatet av den, skriver Associated Press (AP).

- Vi kommenterer ikke påståtte overvåkingsoperasjoner, sier talskvinne Judith Emmel i NSA til AP. - Vi vil verken bekrefte eller avkrefte at det eksisterer en Echelon-teknologi.

Det var i en EU-rapport fra 1997 Echelon-nettverket først ble kjent for det brede lag av befolkningen. Nettet ble der beskrevet som et "rutinemessig kontrollsystem" som "helt tilfeldig" søker etter forhåndsdefinerte ord i telefakser, elektroniske postsendinger og telefonsamtaler. Ifølge EU-rapporten koordineres systemet av NSA med bistand fra andre lands overvåkingstjenester.

Direktør Martin Brady i Defence Signals Directorate i Canberra i Australia var den første etterretningslederen i tjeneste som innrømmet at det omfattende avlyttingssystemet Echelon faktisk finnes. Innrømmelsen kom søndag 23. mai i et program på den lokale fjernsynskanalen Channel 9. Brady deltok ikke personlig i programmet. I stedet ble det lest opp deler av et brev datert 16. mars i år, som svar på en henvendelse fra reporter Ross Coulthart i TV-kanalens programpost Sunday Program.

I brevet nytter Brady denne formuleringen: "DSD (altså Defence Signals Directorate) does cooperate with counterpart signals intelligence organisations overseas under the UKUSA relationship." (DSD samarbeider med tilsvarende oversjøiske avlyttingsorganisasjoner i samsvar med UKUSA-forbindelsen).

UKUSA er en sammentrekning av UK (United Kingdom) og USA. Disse to landene tok etter andre verdenskrig initiativet til å samordne signalavlyttingen i engelsktalende land. Samarbeidet vokste siden til å omfatte andre land, blant dem Norge og de fleste EU-medlemmene, og er i dag mest kjent som Echelon. Betegnelsen UKUSA er fortsatt i bruk.

DSD kan betraktes som den australske grenen av Echelon.

Echelon-systemet er beskrevet i flere offentlig tilgjengelige dokumenter. I juni i år overleverte den britiske journalisten Duncan Campbell en rapport om Echelon til teknologikomitéen i Europa-parlamentet. Campbell forteller blant annet at meldinger siles automatisk etter bestemte kriterier. Av meldingene som det australske systemet finner interessante, sendes 80 prosent automatisk videre til amerikanske institusjoner som CIA eller NSA.

USAs regjering, i likhet med EU-kommisjonen, har konsekvent benektet eksistensen av Echelon/UKUSA.

Uansett: Flere uttrykker skepsis til at gårsdagens mail-bombeaksjonen hadde særlig effekt. De tror at spion-nettet er smart nok til at det overser meldinger som typisk sendes som lister med tilfeldige fy-ord, spesielt siden mange av meldingene som ble sendt var på engelsk, ikke eksempelvis arabisk eller indonesisk.

- Faktisk tror jeg NSA-gutta sitter og fniser litt akkurat nå, sier Wayne Madsen i Electronic Privacy Information Center, som sporer opp nyheter om Echelon. - Hvis aksjonistene virkelig tror at de kan få NSAs servere til å knele så vil de bli veldig skuffet, sier han til AP.

Det samme mener Duncan Campbell, som sier gårsdagens aksjon ikke vil ha noen negativ effekt på NSAs nettovervåking.

- NSA kan elektronisk krigføring. De siler ut fiendeskapt støy som dette med enkelhet, sier han til AP.

De ordene som aksjonsgruppen anbefalte folk å legge inn i sine e-postmeldinger i går var blant annet disse:

FBI, CIA, NSA, IRS, ATF, BATF, DOD, WACO, RUBY RIDGE, OKC, OKLAHOMA CITY, MILITIA, GUN, HANDGUN, MILGOV, ASSAULT, RIFLE, TERRORISM, BOMB, DRUG, HORIUCHI, KORESH, DAVIDIAN, KAHL, POSSE, COMITATUS, RANDY WEAVER, VICKIE WEAVER, SPECIAL FORCES, LINDA THOMPSON, SPECIAL OPERATIONS, GROUP SOG, SOF, DELTA FORCE, CONSTITUTION BILL OF RIGHTS, WHITEWATER, POM PARK, ON METER, ARKANSIDE, IRAN CONTRAS, OLIVER NORTH, VINCE FOSTER, PROMIS, MOSSAD, NASA, MI5, ONI, CID, AK47, M16, C4, MALCOLM X, REVOLUTION, CHEROKEE, HILLARY, BILL CLINTON, GORE, GEORGE BUSH, WACKENHUT, TERRORIST, TASK FORCE, 160 SPECIAL OPS, 12TH GROUP og 5TH GROUP SF.

Og da skulle også digi.no være ettertrykkelig registrert i Echelon-nettverket...

Til toppen