Kombinerer nettskyen med budbil

Imation lufter «hybrid løsning» for lagringstjenester.

Kombinerer nettskyen med budbil
Ideen er å ta første backup og levere gjenoppretting fysisk på enheter som disse harddiskkassettene (avtypen Imation RDX). Med de nyeste kassettene på 1,5 terabyte kan en slik tjeneste ta inkrementell backup gjennom nettskyen og så levere gjenoppretting fysisk på opptil 12 terabyte. Kassettene tåler fall fra én meter og hard håndtering i budbil. Bilde:

FRANKFURT (digi.no): På bransjesamlingen Powering the Cloud i Frankfurt nytter det ikke å late som om det ikke finnes noe annet enn nettskyen. Dette er et åsted for praktiske løsninger.

Et eksempel er Imation som tenker høyt rundt temaet «sikkerhetskopiering for små og mellomstore bedrifter». De foreslår at leverandører av lagring som tjenester tilbyr allsidige løsninger, ut fra erkjennelsen av at nettskyen kan brukes til mye, men ikke til absolutt alt.

– Vi oppfordrer leverandører av lagringstjenester til å spørre seg selv om sikkerhetskopiering til nettskyen, «cloud backup», virkelig er en ideell løsning for små og mellomstore bedrifter, sier Luc Gheysens.

Gheysens lister gjerne opp fordelene med sikkerhetskopiering i nettskyen: Det er kostnadseffektivt, det er lett å forholde seg til, det gjør livet lettere for brukerne og det er skalerbart.

– På det praktiske planet er det utfordringer knyttet til båndbredde. Med en vanlig internettforbindelse tar det enormt lang tid å overføre store mengder data. Den første sikkerhetskopieringen er følgelig krevende. Enda verre er det om man skal være henvist til en vanlig bredbåndsforbindelse for å gjenopprette en hel bedrift. I praksis er dette ikke hensiktsmessig. Betyr det kroken på døren for sikkerhetskopiering som tjeneste?

Løsningen, ifølge Gheysens, er å tilby en hybrid tjeneste for sikkerhetskopiering og gjenoppretting, der man bruker en nettskytjeneste for inkrementell backup, og fysisk frakt av lagret data for den første sikkerhetskopien og når katastrofen har skjedd.

– Tjenestetilbyderen kan la kunden låne en hensiktsmessig fysisk enhet for å ta en kjapp sikkerhetskopi, og så etablere en nettskytjeneste for inkrementell sikkerhetskopiering, der man bare overfører fortløpende endringer. Har man behov for gjenoppretting, avtaler man med kunden hvor man skal levere en full fysisk kopi av systemet i samsvar med den siste sikkerhetskopien gjennom nettskyen.

Som fysisk medium foreslår Imation sine diskkassetter RDX, som leveres i løsninger på opptil 12 terabyte. De oppfattes som båndkassetter, men er raskere i både kopiering og gjenoppretting.

– Det betyr å supplere nettskyen med for eksempel budbil. Det lyder spesielt, men det er praktisk og gjennomførbart. Det er jo tjenesten som teller: At kunden har sikkerhet for at sikkerhetskopien alltid er à jour og at gjenoppretting alltid er praktisk mulig innenfor en avtalt tidsfrist. Man kan legge inn i en tjenesteavtale at 12 terabyte skal være levert fysisk innen to eller tolv timer.

Gheysens beskriver denne «hybride løsningen» for små og mellomstore bedrifter som en anvendelse av Imations «3-2-1-tilnærming» til sikkerhetskopiering og gjenoppretting.

– Det går ut på at det skal finnes tre kopier av all data, til henholdsvis produksjon, sikkerhetskopi og gjenoppretting. Kopier skal finnes på to ulike typer medier, og én kopi skal lagres fysisk på et helt annet sted. Dette er en grunnleggende oppskrift for ekte trygghet.

Utspillet til Gheysens innebærer ikke at Imation skal lansere en ny tjeneste. Det de foreslår er hvordan tjenestetilbydere kan bruke eksisterende utstyr til å spikre sammen tilpassede tjenester som har med skyen å gjøre, men som ikke nødvendigvis løser alt gjennom skyen.