Kombinerer XML og katalogtjenester

Et nytt amerikansk selskap, Bowstreet, har fått både Microsoft og Novell til å støtte en standardisert måte å kombinere katalogtjenester med XML for å strømlinjeforme informasjonsutveksling på web.

Et nytt amerikansk selskap, Bowstreet, har fått både Microsoft og Novell til å støtte en standardisert måte å kombinere katalogtjenester med XML for å strømlinjeforme informasjonsutveksling på web.

Dette ble kjent på åpningen av Catalyst Conference, en årlig teknologikonferanse organisert av analyseselskapet Burton Group i Squaw Valley i California. Konferansen går over tre dager. Den første dagen, søndag, var i sin helhet viet katalogtjenester. Burton Group mener det ikke lenger er snakk om hvorvidt man trenger en katalog eller ikke, men om hvordan katalogen skal legges opp og hvordan man skal dra nytte av den.

Katalogtjenester er godt kjent innen nettadministrasjon, for å lagre informasjon om brukere, maskinvare, systemer og applikasjoner. Innen elektronisk handel går trenden mot at kataloger betraktes som den eneste sikre måten å oppbevare og styre de mange opplysningene som trengs for å oppnå tilstrekkelig fleksibilitet og oversikt.

Novell, Netscape og Microsoft har hver sin standard for katalogtjenester, samtidig som LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) har seilet opp som et minste felles multiplum. På den andre siden har XML (Extensible Markup Language) seilet opp som den måten applikasjoner best kan utveksle informasjon på. Når nøkkelinformasjon best lagres i kataloger, hva er da mer naturlig enn å lage en standard måte å bruke XML til dette formålet?

Dette er hovedidéen bak Bowstreet (formelt kjent som Bow Street Software Inc.) som ble dannet i januar 1998 med tidligere toppsjef i Tivoli, Frank Moss, i spissen. Bowstreet har foreslått en standard de ønsker å kalle DSML - Directory Services Markup Language - og fått støtte fra alle de toneangivende, ikke bare Novell og Microsoft, men også Netscape, Sun, IBM og Oracle. Selskapet arbeider selv med å utnytte DSML i noe de kaller Web Services Architecture, og regner med å initiere en egen produktlinje, Internet Channel Management, i løpet av tre måneder. Disse produktene utvikles i samarbeid med Merril Lynch, Nielson Netratings, Travelers og Thomson Financial Services.

DSML har potensialet i seg til å føde et nytt marked for katalogbaserte applikasjoner, der informasjon kan hentes problemfritt fra ulike selskapers katalogtjenester. XML oppfattes allerede som webverdenens esperanto, fellesspråket som gjør at all slags informasjon kan utveksles, uansett hva slags systemer den lagres i. (Se peker til artikkelen "- XML kan bli universelt".)

På konferansen demonstrerte Novell sin egen kombinasjon av katalogtjenesten NDS (Novell Directory Services) og XML, kalt DirXML. Hensikten med dette produktet, som skal komme i beta i fjerde kvartal i år, er å bryte ned barrieren mellom e-handelskataloger og interne kataloger. Novell oppfatter følgelig DirXML som noe mer enn en metakatalog, siden det integrerer alle slags datakilder, inkludert andre leverandørers metakataloger.

Til toppen