Kombinert sikkerhetsboks og WLAN-aksess

Symantec lanserer bokser med blant annet innebygget brannmur og WLAN-aksess.

Symantec lanserer tre nye bokser i serien Gateway Security 300. De nye enhetene er innrettet mot mindre bedrifter. De inneholder brannmur, varsling og vern mot inntrenging, samt tilpasning til selskapets antivirusklienter, innholdsfiltrering og VPN-funksjonalitet. Boksene kan også settes opp som sikre aksesspunkter for trådløse nett.

Som man ser på det nederste bildet, er man avhengig av et tilleggskort i PC-kortformat for å få til trådløs tilkopling.

Inntrengningsvernet skal oppdage, loggføre og rapportere angrep, og har funksjoner for å blokkere fiendtlige informasjonspakker. Boksene har et grensesnitt for fjernstyring fra nettleser. På den mest avanserte modellen i familien kan man gardere seg mot nedtid ved å kople forskjellige nettporter til forskjellige Internett-tilbydere. Om en tilbyder skulle feile, vil alle trafikk, også VPN-tunneler automatisk styres til portene som fungerer. Denne funksjonen er uavhengig av om tilbyderne bruker ulike tilknytningsmetode, for eksempel ADSL eller kabelmodem.

Boksene vil være tilgjengelige fra Symantecs forhandlere fra april 2004.

;