DEBATT

Digitalisering og globalisering går hånd i hånd

Digitalisering har åpnet for enklere internasjonale tjenester for alle, men ikke uten utfordringer, skriver Sverre Bauck.

Illustrasjon.
Illustrasjon. Foto: Colourbox
Sverre Bauck er cand.real. med hovedfag i biofysikk fra Universitetet i Oslo i 1974, og Kardes representant i EU-prosjektet LIGHTest. Foto: Privat

Et halvt århundre med digitalisering begynner å gi resultater:

  • Telefoni er digitalisert og globalisert med GSM
  • TV er digitalisert og globalisert med nett-TV
  • Radio er digitalisert, og globale løsninger finnes som nett-radio
  • Skrift er digitalisert, og bøker, aviser og tidsskrifter er globalt tilgjengelig
  • Betaling ble tidlig digitalisert og etter hvert globalisert
  • Billetter og bestillinger er digitalisert og handles globalt

Digitalisering og globalisering går hånd i hånd og gir grunnlag for økt internasjonalt samarbeid, til glede og nytte for næringsliv og turister, men det fremkaller også motstand fra mennesker med sterke følelser for nasjon og bosted.

Denne utviklingen preger stadig flere områder i samfunnet: TV- og radiosendinger, og trykte ord, ble tidligere produsert av nasjonale og lokale bedrifter i hver sin bransje. Disse produserte for landets marked; bøker og filmer kunne da være holdt borte fra befolkningen med nasjonal sensur.

Mediehus er en betegnelse fra digital tid, det er informasjonsbedrifter som leverer TV- og radiosendinger, aviser og bøker til globale markeder. De har spesialisert seg på ett eller flere språk, men leverer over hele verden.

Digitalisering har åpnet for enklere internasjonale tjenester for alle

Samarbeid i Europa har gitt standarder og løsninger for digital telefoni, kjent som GSM. EU har utviklet europeiske banksystemer som gjør at internasjonale pengeoverføringer styres fra vanlige nettbanksider, redusert antall valutaer har forenklet livet for turister og næringsliv. I forrige århundre måtte man ta med valuta eller reisesjekker på utenlandsturer. Overføring av penger til andre land krevde bankbesøk. Digitalisering har åpnet for enklere internasjonale tjenester for alle. 

I videregående skole tilbys det opplæring i mange forskjellige språk, de mer eksotiske språkene, som samisk, kinesisk, russisk, undervises det i i noen få skoler i landet. Digitale løsninger gjør at elever over hele landet kan delta i opplegget. Skoler med tung undervisningskompetanse i enkelte språk vil kunne utvikle seg til nasjonale kompetansesentre for videregående skoler. Dette utfordrer dagens struktur basert på fylkeskommuner.

Digitale legekontor har for lengst sett dagens lys. Pasienter søker ofte hjelp på nettet, og de kjøper assistanse fra eksperter i andre deler av landet eller i utlandet. Dette er allerede en utfordring for fastleger og lokale helseforetak; dagens struktur må kanskje tilpasses dagens globaliserte samfunn?

Nettgrupper erstatter og supplerer tradisjonell nærkontakt, de vil dermed også kunne utfordre dagens politiske strukturer

Interessegrupper på nett har kommet i kjølvannet av de sosiale nettverkene; de har åpenbart gitt gode resultater for mange på områder som slektsforskning, språkkunnskaper, ernæring, helse, politiske aksjoner. Nettgrupper erstatter og supplerer tradisjonell nærkontakt, de vil dermed også kunne utfordre dagens politiske strukturer. Digitalisering er teknologisk utvikling med implikasjoner for samfunnets organisering på alle nivå. Den åpner for interessegrupper med medlemmer fra forskjellige administrativ enheter som kommuner, fylkeskommuner eller nasjoner. Slike interessegrupperinger kan effektivt avtale aksjoner for å markere felles holdning til politiske spørsmål. Interessegruppene får voksende betydning for både kommersielle og offentlige tjenester, de har medlemmer fra flere land, flere fylkeskommuner og flere kommuner – de kan være en utfordring for tradisjonell inndeling av landets administrasjon. Det er også en voksende politisk utfordring å integrere disse i demokratiske prosesser.

Noen bruker digitale sosiale nettverk til å organisere politisk kamp, politiske partier og grupperinger sprer informasjon til velgere med opphold i inn- og utland. Det er blitt klart at myndigheter i noen land bruker ressurser på å påvirke opinion og valgutfall i andre land. Vi ser også at bevegelser som kjemper for ekstrem nasjonalisme eller religiøs fundamentalisme samler støtte på tvers av landegrenser gjennom sosiale medier.

Det analoge samfunnet krevde geografisk nærhet, det er samhørighet knyttet til patriotisme til sted, region eller nasjon fremfor delte idéer og interesser. Digital kontakt bygger mer på forståelse, engasjement for sak og innsikt enn fra geografisk tilhørighet. Overgangen til samfunn med innbygger i digital kontakt vil fortsette, det er en viktig politisk oppgave å tilpasse struktur for tjenester, reguleringer og lover til individer i den nye digitale og grenseløse infrastrukturen.


Sverre Bauck har arbeidet nasjonalt og internasjonalt med digitalisering og datasystemer i snart femti år, blant annet med erfaring fra tollvesenets TVINN, fra Brønnøysundregistrenes Altinn og Sikkerhetsportalen. Han er medlem av Advisory Board for EU-prosjektet LIGHTest, som representant for selskapet Karde AS. 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.