Elendige kontroll- og IT-systemer legger til rette for flere skandaler

Når vi bruker 100 milliarder kroner i året på offentlige datasystemer, burde vi ikke klare å utvikle kontrollsystemer som fanger opp feil og ha råd til å modernisere utdatert eller feilfylt programvare?

Elendige kontroll- og IT-systemer legger til rette for flere skandaler
Equinor har benyttet programvare fra DNV GL som inneholdt feil, noe som har medført feilberegninger i prosjekteringen. Partene krangler om hvor alvorlig feilen faktisk er, men det er kjent at flere prosjekter kan være rammet. Illustrasjon: Equinor/Render AS

De siste månedene har det blitt avdekket flere skandaler av betydelig omfang: