En nasjonal sky – helt i skyene eller begge beina på jorda?

NSM gir uttrykk for legitim bekymring over at et fåtall internasjonale giganter i stadig økende grad drifter verdens datasystemer.

En nasjonal sky – helt i skyene eller begge beina på jorda?
NSM tar til orde for at viktig digital infrastruktur er under nasjonal kontroll. Det er fornuftig. Foto: Colourbox/23330211

Når NSM nå uttrykker bekymring over at et fåtall, internasjonale aktører i stadig økende grad drifter verdens datasystemer, er det ikke helt nye tanker som kommer til uttrykk.