DEBATT

En overdrevet redsel for deling av data?

Som IT-arkitekt i Trondheim kommune møter jeg stadig utfordringen med at leverandører av IT-løsninger ikke synes å kunne tilby oss gode og rike grensesnitt mot den informasjonen som løsningen produserer og forvalter. Dette fremstår som et stort paradoks.

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox
Tor Erlend Fægri, IT-arkitekt i Trondheim kommune. Foto: Privat

For Trondheim kommune er det viktig at vi får IT-løsninger som spiller sammen og som gir oss fremtidig potensial for innovasjon innen tjenesteproduksjonen.

Trondheim kommune ønsker løsninger som bidrar til å realisere vårt prinsipp om informasjonen som sentral ressurs. Vi etterspør derfor aktivt løsninger som kan flettes inn i vår eksisterende infrastruktur, som lar oss automatisere tjenesteproduksjon og som åpner opp siloer heller enn å definere nye.

Framover vil åpen tilgang til data fra våre løsninger være kritisk for at Trondheim kommune skal kunne tilby fremtidsrettede tjenester til innbyggerne. Vi er for eksempel i ferd med å etablere tjenester innenfor Min Side-portalen og en slik etablering er avhengig av at eksisterende løsninger i kommunen kan dele data. Innenfor AI og automatisering forventer vi også at det vil skje mye i tiden fremover – behovet for tilgang til data er kritisk også her. 

Framover vil åpen tilgang til data fra våre løsninger være kritisk for at Trondheim kommune skal kunne tilby fremtidsrettede tjenester til innbyggerne

Det kan selvsagt være gode grunner til at leverandører ikke ønsker å åpne opp for tilgang til data. Datamodeller, domenemodeller og informasjonsmodeller kan representere betydelige verdier og investeringer for en leverandør. Det koster også litt å implementere grensesnitt og å forvalte dem på en god måte. Vi anerkjenner også at leverandører kan ha strategiske målsetninger om å beskytte sine interesser innenfor forskjellige markeder.

Likevel, jeg undres over om ikke en mer åpen holdning til deling av data ville tjent leverandørene enda bedre?

Jeg undres over om ikke en mer åpen holdning til deling av data ville tjent leverandørene enda bedre?

For hver gang en løsning forfremmes til en lenke i våre verdikjeder vil leverandøren sikres en sterkere posisjon. Antallet avhengigheter mot løsningen øker, og det bidrar til å sikre løsningens fremtid. Ved å legge til rette for integrasjon og deling av data vil leverandørene være sikret en enda mer langsiktig plass i Trondheim kommune sin portefølje av systemer. 

Det motsatte, en løsning som ikke er koblet sammen med noen andre, er betydelig lettere å bytte ut.

Paradokset er derfor dette: Hvorfor er leverandørmarkedet så tilbakeholdne med å legge til rette for fleksible og fremtidsrettede integrasjoner når dette vil bidra til å styrke deres fotfeste i våre verdikjeder? 

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.