– Forenklingsprogrammet gir næringslivet en besparelse på 35 milliarder hvert år

– Forenklingsprogrammet gir næringslivet en besparelse på 35 milliarder hvert år
Arild Haraldsen mener gevinsten av Forenklingsprogrammet kan være større enn Regjeringen hevder. Illustrasjon: Colourbox

Regjeringens Forenklingsprogram gir mer enn bare økonomisk gevinst til næringslivet. Det har bidratt til at selve tenkningen om «digitaliseringen» i offentlig sektor har endret seg, konkretisert i form av en rollemodell for privat-offentlig samarbeid, bredere perspektiv på verdien av deling av data, og en mer brukerdrevet innovasjonsmodell.