DEBATT

– Hvordan skal vi lykkes med å realisere regjeringens ambisjoner om sammen­hengende tjenester?

Samarbeid på tvers er en gordisk knute, skriver lederen for Digitaliseringsrådet i denne kommentaren.

Svein Ragnar Kristensen, leder i Digitaliseringsrådet. Her avbildet på rådets aller første møte i Oslo Plaza, den 7. januar 2016.
Svein Ragnar Kristensen, leder i Digitaliseringsrådet. Her avbildet på rådets aller første møte i Oslo Plaza, den 7. januar 2016. Bilde: Marius Jørgenrud
6. nov. 2019 - 14:07
  • Svein Ragnar Kristensen, leder av Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet ble etablert i 2016 og har siden oppstart hatt dialog med 55 prosjekter fra over 40 virksomheter. Alle departementsområder har hatt prosjekter i rådet. Hva ser vi som de største utfordringene virksomhetene møter når de skal lykkes med endringsprosessene sine? Ut ifra det vi har sett de siste fire årene, vet vi litt om hvilke utfordringer departementer og virksomheter vil møte når de skal realisere regjeringens høye ambisjoner om sammenhengende tjenester basert på 7 livshendelser. 

Vis mer

Regjeringen og KS har akkurat lansert sin nye digitaliseringsstrategi Én digital offentlig sektor. Denne strategien har høye ambisjoner for hva norsk offentlig sektor skal få til sammen fremover – sammen til det beste for norske innbyggere. En viktig målsetting i strategien, er at innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal oppleve offentlig sektor som mer helhetlig og sammenhengende. Ingen skal være kasteball mellom ulike offentlige aktører. Viktige situasjoner og livshendelser for brukerne skal velges som utgangspunkt for utvikling av sammenhengende tjenester. Ved å ta utgangspunkt i en livshendelse setter vi brukeren i sentrum. Regjeringen har valgt ut 7 livshendelser hvor sammenhengende tjenester skal prioriteres i første omgang, og plassert ansvaret for disse hos 6 statsråder.

For å lykkes med å lage sammenhengende tjenester for innbyggeren, må departementer og virksomheter samarbeide i en betydelig mengde utviklingstiltak i tiden fremover – et økosystem av ulike aktører og tiltak som utfyller hverandre. Noen av disse tiltakene vil inngå i digitaliseringsstrategier, eller etableres som prosjekter og programmer, andre som kontinuerlig, smidig produktutvikling. Felles for de fleste av disse, er at de må etableres som samarbeid på tvers av sektorer, virksomheter og forvaltningsnivåer.

På bakgrunn av alle digitaliseringsprosjektene Digitaliseringsrådet har hatt dialog om, mener vi det er tre gordiske knuter departementene og virksomhetene synes det er vanskelig å løse. Den første handler om nettopp samarbeid på tvers. I vår erfaringsrapport fra 2017 slår vi fast at «det er vanskelig å få til et godt samarbeid mellom virksomheter innenfor en sektor og på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. Det er ikke intensjonene det skorter på, men gjennomføringsevnen.»

Tre gordiske knuter i digitaliseringen av offentlig sektor:

  • Samarbeid på tvers
  • Gevinstrealisering
  • Fornyelse

En av grunnene til at samarbeid blir vanskelig, kan være at virksomhetenes ledelse ikke tar et stort nok ansvar for å se utover virksomhetsgrensene for å imøtekomme brukernes behov. Det ser vi både i prosjekter innenfor en sektor og i prosjekter som går på tvers av sektorer. Det er positivt at vi ser et økende antall samarbeidsprosjekter på tvers, og mange av disse samarbeider godt. Andre virksomheter holder seg imidlertid i komfortsonen med sine endringsprosesser, der de føler at de har kontroll. De synes det er utfordrende å håndtere mange interessenter med ulike behov utenfor sin egen virksomhet. «Samarbeid på tvers er risikosport», var det en virksomhetsleder som sa. Vårt inntrykk er også at mange departementer ikke går foran og oppfordrer de underliggende virksomhetene til å samarbeide med aktører utenfor eget ansvarsområde. Det knytter seg særlige utfordringer til både organisering, styring og ledelse, finansiering og gevinstrealisering, for å nevne noe.

Så hvilke anbefalinger vil vi så gi til de departementene og virksomhetene som vil ha et stort ansvar med å etablere sammenhengende tjenester for norske borgere fremover?

  • Jobb sammen – organiser samarbeidet på alle nivå, også mellom departementene
  • Gi tydelige, felles føringer fra departementene til de aktuelle etatene
  • Avklare roller og ansvar i prosjektet, og sørg for at alle aktørene er kjent med ansvarsfordelingen
  • Involver brukerne tidlig og lag helhetlige og sammenhengende tjenester sammen med de andre aktørene
  • Involver leverandører tidlig og bruk innovasjonskraften i markedet

Vi lanserte akkurat vår erfaringsrapport for 2019. Den har tittelen «Den gode historien». Her understreker vi at det ikke er nok å digitalisere eksisterende ordninger og effektivisere dagens drift. Nå snakker vi om en digital transformasjon, der vi bruker teknologien som en drivkraft for reell endring og omstilling. Regjeringens ambisjonsnivå om sammenhengende tjenester viser nettopp dette. Digital transformasjon berører både ansatte, omgivelser og myndigheter på en gjennomgripende måte. Det stiller også helt nye krav til topplederne. De må kunne fortelle den gode historien om hvor virksomhetene skal, og hvorfor de nye løsningene vil være bedre for samfunnet, brukerne og de ansatte. Lederne må gjøre omstillingen meningsfylt for alle som må endre atferd.

Vi vil derfor oppmuntre ledere til å involvere bredt i deres endringsarbeid, og jobbe med å formidle hvordan brukeropplevelsen blir bedre gjennom endringene dere gjør. Og - snakk til hjertet for å få med dere folka!

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.