DEBATT

Likestilling er også avgjørende for nasjonens sikkerhet

Noen av de mest alvorlige truslene Norge står overfor er cybertrusler. Da trenger vi flere kvinner til å forsvare oss.

Cisco-trekløver: Fungerende adm.dir. (fra v.) Trine Strømsnes, salgsdirektør Toril Jensvold og teknologidirektør Merete Asak.
Cisco-trekløver: Fungerende adm.dir. (fra v.) Trine Strømsnes, salgsdirektør Toril Jensvold og teknologidirektør Merete Asak. Cisco
Toril Jensvold, Trine Strømsnes og Merete Asak, Cisco Norge
8. mars 2019 - 06:00

På den internasjonale kvinnedagen fokuserer vi mest på mangelen på likestilling og problemene det skaper for kvinner. Det er åpenbart et viktig tema som vi må ta opp. Men mangelen på kvinner i techbransjen er faktisk også et sikkerhetsproblem for samfunnet vårt og oss alle. 

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) har slått fast at cybertrusler er en av de største truslene mot landet vårt i dag. I regjeringens «Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetanse» som ble lansert 30. januar i år slås det fast at digital sikkerhetskompetanse er en knapp ressurs nasjonalt og internasjonalt. Det pekes på en spesiell utfordring med å rekruttere kvinner til fag innen digital sikkerhet. Kvinneandelen er på sørgelige 13 prosent.

Husk at de som har onde hensikter bare trenger å lykkes én gang for å gjøre stor skade. De har dessuten et ubegrenset antall forsøk og de har muligheten til å velge tid og sted. Vi, derimot, trenger å gjøre det rette hver eneste gang. 

Det er veldig enkelt: Vi trenger kvinner for å gjøre lagene jevnere. Hvis vi ikke bruker av den store gruppen med uutnyttet kvinnelig talent, hjelper vi ikke oss selv, og vi er bakpå fra begynnelsen i kampen mot de cyberkriminelle.

Fire øyne ser bedre enn to

Helt overordnet er det enkelt å konkludere med at skal vi som nasjon lykkes med å bygge opp denne kompetansen trenger vi begge kjønn, hvis ikke klarer vi ikke å møte etterspørselen. 

Når vi kjenner til de enorme ressursene som ligger bak organiserte cybertrusler i dag, så burde vi også mobilisere ressursene for å forsvare oss. Vi må ruste oss best mulig for å stå imot, og derfor er det avgjørende hvordan vi organiserer oss. Det er bred enighet om at team med en mangfoldig sammensetning er mer innovative enn ensartede team.

Mangfoldige og velorganiserte team, der kvinner spiller en like viktig rolle som menn, er derfor helt avgjørende for å møte morgendagens cybertrusler. Fire øyne ser bedre enn to og mangfold vil gjøre sikkerhetsteamene, og techbransjen som helhet, mye sterkere. Flere ideer og perspektiver leder til bedre resultater.

Hvordan tiltrekker vi oss flere kvinner?

 Vi er tre kvinner i ledende posisjoner innenfor techbransjen. Slik vi ser det er det ingen kortsiktige løsninger for å trekke flere kvinner til techbransjen. Det er et vedvarende arbeid som må til for å bevege oss bort fra tiår med en mannsdominert arbeidskultur og mot en kultur som omfatter mangfold. Som bransje og som enkeltstående virksomheter bør vi ta vårt ansvar. Vi har ikke alle svarene, men her er tre forslag som kommer i tillegg til å ha alle de formelle, interne retningslinjene på plass (som det burde være selvsagt at man har i 2019): 

1. Vi må ta del i utdanningen av flere kvinner

Som bransje må vi være mye mer proaktive når det gjelder å få inn kvinnelig talent, og gjøre alt vi kan for å sikre at unge kvinner ikke dropper en karriere innen tech som følge av myter om en bransje som ikke ønsker kvinner velkommen. Hvis vi vil overbevise kvinner må vi motivere dem til en karriere innen tech så tidlig som mulig. Mangfold handler også om å ha ulike perspektiver, og både unge kvinner og unge menn bør få en enklere vei inn i techbransjen, for eksempel gjennom en mer praktisk og yrkesrettet utdanning som vil hjelpe oss med den store etterspørselen vi har innen IT- og IT-sikkerhet. Vi er overbevist om at denne typen utdanning også kunne redusert det høye frafallet av elever i videregående skole, særlig av unge menn. 

2. Vi må tørre å veilede barna våre

Valget jenter tar om yrkesretning skjer ofte allerede som 18-åring ved søknad til høyere utdanning. I et samfunn hvor likestilling og like muligheter står høyt er det ofte den ytre påvirkningen vi har fått tidlig i livet som er avgjørende for hva vi velger. Vi har alle et ansvar for å behandle våre gutter og jenter likt og også forklare hva yrket ingeniør er. Det handler om å engasjere oss for jentene våre! Bruk gjerne rollemodell.no og få noen kvinnelige ingeniører til å komme å snakke på skolen der dine barn går. Ta med jentene dine på arrangementer som Girl Tech Fest. Og sist, men ikke minst, få de til å forstå hvorfor teknologi er et så viktig fagfelt. Vi må snakke mer om hva IT betyr for samfunnet vårt. At digitalisering bidrar til at leger kan bruke tiden til å redde liv, at lærere kan bruke mer tid på elevene og at bedrifter som jobber på tvers av landegrenser og kontorbygg enklere og oftere kan treffes og kanskje øke innovasjonstakten i selskapet de jobber for. De fleste er i dag avhengig av god teknologi for å tilby gode tjenester. Det er våre barn som skal videreutvikle disse til det beste for oss alle. 

3. Vi må heie frem kvinnelige techledere 

I Cisco Norge er tre av syv i ledergruppen kvinner. I morselskapets ledergruppe er fem av elleve kvinner. Det håper vi er til inspirasjon for alle kvinner i selskapet vårt. Gjennom initiativ som vår egen «Women Rock IT» gir vi kvinner i alle aldre muligheten til å snakke direkte med kvinnelige techledere og rollemodeller. DARE-programmet vårt skal hjelpe kvinner fra starten av deres karriere, med blant annet å bli mer synlige, markedsføre seg selv bedre og bli bedre forhandlere, som skal øke sjansene deres for å bli ledere i techbransjen. I Norge heier vi på initiativer som «Norges 50 fremste techkvinner», Oda Nettverk og SHE, men vi mener det kan gjøres mer på dette feltet for å vise frem kvinnelige rollemodeller.  

Ja, det er det riktige å gjøre, og vi må nådeløst etterstrebe hundre prosent like muligheter for alle kjønn. Men det er også et sikkerhetsspørsmål. Vi er overbevist om at Norge vil være tryggere med flere kvinner i tech- og IT-sikkerhetsbransjen. Derfor utfordrer vi techbransjen og vår egen virksomhet til å gjøre enda mer for at vi skal tiltrekke oss flere kvinner til en bransje som er helt avgjørende for vår fremtid.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.