Mennesker, endring og datadrevne beslutninger som kilde til vekst

Øystein Sandnes, 
Chief Digital Officer i Verdane Advisors AS.
Øystein Sandnes, Chief Digital Officer i Verdane Advisors AS. Foto: Verdane
Øystein Sandnes, Chief Digital Officer, Verdane Advisors
19. juni 2020 - 06:00

Det er mange ting som kan sies å drive markedene og verdivurderinger i disse dager. Covid-19, presidentvalg og enkelte meldinger på twitter for å nevne noen. For å nevne de litt mer positive har vi god timing og «product-market fit» – og så har heldigvis FNs bærekraftsmål kommet høyt på agendaen. 

Men i dag tenkte jeg å argumentere litt for hvorfor mennesker, endring, og gode datadrevne beslutninger også bør få oppmerksomhet.  

Endring

Vi lever i en verden påvirket av digitalisering. Og digitalisering slik vi ser den i dag, handler i stor grad om endring.

Vi har vært gjennom endringer før, og noen vil si at det har vært gjeldende også uten dagens teknologi. Men forskjellen fra da til nå er at takten og implikasjonene endringen får, har økt betydelig. Bare de siste årene har vi gått fra at software normalt sett kom i en eske, og brukere tok et tårevått farvel med word 2003 til fordel for word 2010 (true story) – til at statskanalen er i stand til å slippe nye funksjoner i Alle-mot-1-appen sin flere uker etter at tv-programmet den støtter har startet. Og dette gjør de med den største selvfølgelighet.

Det er klart at endringstakten, og det vanvittige mulighetsrommet det skaper, påvirker i aller høyeste grad alle bedrifter. Når landskapet og tilgjengelige verktøy endrer seg så raskt, så legger det et press på prosesser og mennesker til å følge etter. Det utfordrer businessmodeller og dermed den fremtidige verdiskapningen i et selskap. Hvordan et selskap håndterer dette, vil altså være i stor grad avhengig av hvordan deres viktigste asset er i stand til å håndtere dette, og da snakker vi naturligvis om menneskene.

De nysgjerrige  

Og her vil jeg slå et slag for de nysgjerrige. For når vi som investor har gått gjennom alle regnearkene, gjort vår strategiske analyse, tekniske dypdykk og andre former for «due diligence», og i felleskap laget en forretningsplan, koker det ned til én ting: Menneskene.

Til syvende og sist handler det om menneskenes evne til å identifisere endringene, tilpasse seg og gjennomføre. Analyze, assess and adapt. Det krever nysgjerrighet.

Som investorer og eiere forventer man ikke alltid å komme til dekket bord. En del av oppgaven som aktive eiere vil være å finne og dyrke frem gode team, og om nødvendig, gi dem de verktøyene de trenger for å drive frem positiv endring. Men, for å gjøre dette trenger vi folk med nysgjerrighet på å ta i bruk disse verktøyene.

Et av de viktigste verktøyene er gode data. 

Datadrevne organisasjoner

Er det en ting det er lett å sette ekstra pris på som investor, må det være gode beslutninger gjort av nysgjerrige og engasjerte mennesker. Hvis vi da går ut fra at man har rett folk på rett plass, hva kjennetegner en godt (data-)drevet organisasjon? 

Grovt sett kan vi dele inn selskaper basert på deres modenhet som datadrevne organisasjoner i tre kategorier:

Vis mer
 1. Data ignorant / purely Gut based
  • Det meste gjøres slik det alltid er gjort, og enkelte ting er bare for tungvint til å sette i system.
  • I denne fasen snakker erfarne bedriftsledere høyt og ofte om hvordan fremtiden skal bli, med begrunnelse i hvordan ting var før. ERP-systemet eksisterer, men er i stor grad erstattet med et Excel-ark med tilnavnet «bibelen».
 2. Data capture capable
  • Noe automatisk datafangst er på plass, og ERP-systemet er tapetsert med felter for å berike salgstall med ulike attributter. Men foreløpig uten innhold.
  • Dessverre er det ofte slik at intensjonen var god på planleggingsstadiet, men datakvaliteten har sunket i takt med at implementasjonstiden har økt.
  • Enkelte prosesser har også falt tilbake inn i avdelingssiloen og over i Excel-arket der det «hører hjemme»
  • I slike situasjoner hører man ofte bedriftens ledelse, deres ERP-tilbydere og deres implementasjonspartnere snakke om hvilke uendelige muligheter som ligger i et potensielt voksende datavarehus, mens det skisseres et bilde av status quo nedover i organisasjonen.
 3. Data capable med functional teams
  • Data er satt i system, relatert til hverandre og man har en klar oppfatning av hvilke mekanismer som påvirker dem. Datafangst, visualisering og ambisjon er ikke overdrevet, men heller lagt til et fornuftig minimum som tar høyde for kost/nytte og faktisk use-case.
  • Eksempel : Et tverrfaglig kjerneteam på tvers av salg, marked og innkjøp diskuterer hvilke utslag den siste markedsføringskampanjen på sosiale medier har hatt på liggetid på lager for enkelte produktkategorier. Sammen legger de en strategi for neste uke.

Det bør ikke komme som en overraskelse at entusiasmen på vår side ofte er størst i møte med kategori 3. Den hemmelige ingrediensen her ligger i at man i tillegg til å ha tilgang på gode data forstår effekten av dem og ser at effekten blir betydelig større om man samtidig klarer å se dem i sammenheng på tvers av organisasjonen.  kort sagt – data fungerer dårligere i en silo

Så når vi vurderer en bedrift er selvsagt alle finansielle data, performance og mulighetsrom viktig, men vi leter ikke bare der. Vi leter også etter mennesker. Et solid team trenger flere kvaliteter, men som en fellesnevner trenger det endringsevne, de trenger å dele data på tvers for å kunne sette felles mål, og de trenger nysgjerrighet.

Slik kan de utfordre status quo, slik kan de tilpasse seg raske endringer, slik kan de skape innovasjon og ikke minst – slik skaper man vekst. 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.