Misforstått om smidig metodikk

Inga Nordberg i Direktoratet for e-helse mener at mange har misforstått hennes tidligere kronikk om store IT-prosjekter, og at hun tilleggs meninger hun ikke har. I dette innlegget ønsker hun å oppklare.

Misforstått om smidig metodikk
Inga Nordberg, divisjonsdirektør for styring og samhandling i Direktoratet for e-helse. Direktoratet for e-helse

Det er godt å se at innlegg om store IT-prosjekter vekker engasjement. Innlegget handlet ikke om smidig eller ikke smidig gjennomføring, men om behovet for store prosjekter som krever større investeringer.  

Jeg trekker altså ikke opp en diskusjon om smidig metodikk skal benyttes i en gjennomføring, men problematiserer at kontinuerlig forbedring og smidig utvikling løftes frem som synonym til små utviklingsprosjekter som gjør utredninger overflødig. Når det hevdes at jeg ikke forstår smidig utvikling eller at jeg mener at dette er en metodikk som ikke kan benyttes i store, komplekse prosjekter, tillegges jeg meninger jeg ikke har. 

Konseptet som er valgt for Akson var det som i utredningen ga høyest samfunnsøkonomisk nytte. Det er nødvendigheten av å gjøre noe annet enn å fortsette som i dag som er bakgrunnen for at det nå planlegges for gjennomføring av dette. Anbefalingen oversendes Helse- og omsorgsdepartementet i begynnelsen av mars. Vi håper alle som engasjerer seg i diskusjonen vil lese anbefalingen når den foreligger.

– Inga Nordberg, divisjonsdirektør for styring og samhandling i Direktoratet for e-helse

Les også