DIGITALISERING OG OFFENTLIG IT

Nå bør det handle om å bli best på digitalisering

Les Difi-sjef Steffen Sutorius' tilsvar til Arild Haraldsens kommentarartikkel om at digitaliseringen går for sakte, og Difis rolle.

Steffen Sutorius, direktør i Difi.
12. sep. 2018 - 14:27
Steffen Sutorius, direktør i Difi. <i>Bilde:  Marius Jørgenrud</i>
Steffen Sutorius, direktør i Difi. Bilde:  Marius Jørgenrud

Arild Haraldsen skrev for kort tid tilbake at jeg forsøker å kvele en offentlig debatt om Difis rolle. Det ønsker jeg selvsagt ikke. Hovedpoenget mitt var at vi må koordinere og samordne innsatsen for å få fart på digitaliseringen og skape en mer effektiv og brukervennlig offentlig sektor.

I det samme innlegget skrev jeg også følgende: «Jeg er helt åpen for at Difis rolle og organisering diskuteres. Jeg synes også det er flott at forventningene til oss er store. Jeg er også enig med deg om at vi har et stykke igjen før vi har lykkes fullt ut med å være en premissgiver for digitaliseringen av offentlig sektor».

Arild Haraldsen skriver følgende om Difis rolle: «Da Difi ble etablert var det ikke for å ha overordnet ansvar for koordinering og styring av digitaliseringen. Oppgaven var å fjerne hindringene for digital samhandling mellom etater og forvaltningsnivåer. Det er noe annet og mer positivt. Mange så derfor frem til dette med forventning.»

Han trekker videre frem min uttalelse om at vi får en bedre offentlig sektor med bedre styring og koordinering (underforstått gjennom Difi) av digitaliseringen av offentlig sektor. Arild Haraldsen mener dette er en ny rolle for Difi som tidligere ikke har hatt noen politisk støtte.

Jeg forstår ikke argumentasjonen om at Difis rolle er ny og uten politisk støtte. Digital agenda, som er vedtatt av Stortinget og regjeringens politikk, sier følgende: «Difi har, sammen med KMD, overordnet ansvar for styring og samordning av digitaliseringen i offentlig sektor». 

Felles utfordringer krever styring og samordning

La meg prøve å forklare hva jeg tenker om Difis rolle. For det første: vi er enige om at det er den enkelte virksomhet som skal digitalisere. Difi skal være en støtte for offentlige virksomheter ved å legge til rette for en mer datadrevet forvaltning, en enhetlig arkitektur slik at de offentlige tjenestene henger sammen. Vi skal fremme gjenbruk og samordning av løsninger, og Difi skal sikre at det bygges flere fellesløsninger – uavhengig av hvem som bygger dem.

Men: det ligger også i Difis rolle å gi våre anbefalinger til vårt departement om hvilke digitaliseringsprosjekter som bør gjennomføres for å løse viktige felles utfordringer, ivareta de samlede behovene til offentlig sektor og skape mer helhetlige løsninger for innbyggerne. I noen tilfeller krever det styring og samordning. Digital agenda sier mer om Difis mandat og rolle i kapittel 8.3. Her brukes ord som premissgiver, samordning og altså styring.

Alle offentlige virksomheter, også Difi, må tåle et kritisk søkelys

Generelt må alle offentlige virksomheter, inkludert Difi, tåle et kritisk søkelys på verdiskapningen og om vi får gode nok resultater ut av ressursene vi forvalter. Difis strategi sier tydelig at vi må videreutvikle organisasjonen for å bli en premissgiver som skaper endring. Det er vi i full gang med. Jeg opplever at alle i Difi arbeider hardt for å ta rollen og ivareta det viktige samfunnsoppdraget vårt. Jeg mener vi har levert konkrete og gode resultater på en rekke områder. I årsrapporten vår kan alle som ønsker det gå oss etter i sømmene og se hvordan vi vurderer måloppnåelsen, utfordringene og tiltak vi mener er nødvendige for å kunne levere på samfunnsoppdraget vårt fremover.

OECD: «The challenge of Norway is to avoid fragmentation»

Men: det er etter mitt syn ingen tvil om at den koordineringen og styringen Arild Haraldsen virker skeptisk til er helt nødvendig for at offentlig sektor skal klare å løse sine behov, og ikke bare den enkelte virksomhets eller sektors behov. For å si det med OECDs ord fra deres rapport om digitaliseringen av offentlig sektor: «The challenge of Norway is to avoid fragmentation».

Norge må ivareta behovet for styring og samordning av digitaliseringen. Skulle det vise seg i fremtiden at det er bedre måter å gjøre ting på enn i dag, må jeg og alle andre offentlig ansatte som forvalter fellesskapets ressurser være åpne, prestisjeløse og klare til å omstille oss.

Det kan være lurt å tenke før man handler

Bedre deling av offentlige data er en utfordring både Riksrevisjonen, OECD og en rekke samfunnsaktører fremhever som en hovedutfordring for offentlig sektor. I mitt forrige innlegg fortalte jeg at Difi nå jobber med en konseptvalgtredning for deling av data, og at vi har dialog med en rekke statlige, kommunale og private aktører – inkludert Skate. Målet er å finne ut hva som er den beste måten å løse utfordringen på for samfunnet. De fleste store prosjekter starter med å utrede først. Arild Haraldsen skriver at «Mens Difi utreder, handler andre». I dette tilfellet tror jeg det er klokt å tenke før vi handler. Vi må huske at den største årsaken til at prosjekter feiler er at de har vært for dårlig utredet i en tidlig fase.

Engasjement er bra

Arild Haraldsen har vært en tydelig talsmann for Altinn som tjenesteplattform. Engasjement er bra. Og la meg være klar: Altinn er og vil være en viktig aktør og samarbeidspartner i digitaliseringen av offentlig sektor og Norge. Men når vi skal gjøre en grundig faglig vurdering av hva som er den beste måten å dele offentlige data på, kan vi ikke starte med å velge én aktør eller løsning. Når vi skal gjøre ett av de viktigste valgene vi skal gjøre de neste ti årene, må vi ta oss tid til å tenke først. Da må vi følge prinsippene en konseptvalgutredning har lært oss er nødvendige for å ha et godt beslutningsgrunnlag. Det mener jeg vi kan – og er helt nødt til – å ta oss tid til. Men jeg lover at vi ikke skal utrede dette for lenge. Målet er å kunne gi vår anbefaling i løpet av året. 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess

Målet må være å bli best på digitalisering

Jeg har stor tro på å prate sammen. Difi er avhengig av å leve etter regelen «Det viktigste er ikke å vite alt, men å vite hvem som vet». Derfor har vi invitert mange på åpne workshoper og kaffeprater de siste to årene. Det har vi også lagt til grunn også i arbeidet med konseptvalgutredningen for deling av data.

Vi har en stor og viktig jobb å gjøre, og jeg er ganske trygg på at vi har et felles mål om å skape en mer effektiv og brukerorientert offentlig sektor. Derfor: la oss legge godviljen til og bruke kreftene på å bli best på digitalisering.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.