DEBATT

Nye arkitekturprinsipper – ikke bare for arkitekter

Fra og med januar gjelder nye, overordnede arkitekturprinsipper for offentlig sektor. De skal bidra til at digitale tjenester fra offentlige virksomheter blir gode og brukervennlige for innbyggerne, og til bedre samhandling på tvers i hele offentlig sektor. Og de er like viktige for deg som tar beslutninger som påvirker digitaliseringen, som for deg som designer, utvikler og forvalter selve IT-løsningene.

Trond Os Haare, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet.
Trond Os Haare, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet. Digitaliseringsdirektoratet
Trond Os Haare, seniorrådgiver Digitaliseringsdirektoratet
29. jan. 2020 - 06:00

De nye overordnede arkitekturprinsippene for digitalisering av offentlig sektor peker på viktige utfordringer for å nå de overordnede målene for digitaliseringen, og inneholder konkrete anbefalinger for hvordan prinsippene bør etterleves i praksis.

Obligatorisk for staten, anbefalt for kommunene: I regjeringens Digitaliseringsrundskriv står det at statlige virksomheter må følge prinsippene. Avvik må dokumenteres og begrunnes. Kommunene anbefales også å følge prinsippene.

Viktig for både sjefer og arkitekter: Arkitektur er en utviklings- og styringsoppgave som i stor grad virker inn på virksomhetens kostnader og gevinster, og arkitekturvalg tas ofte av de som ikke selv anser seg som arkitekter. Derfor er prinsippene også løftet fra et IT-perspektiv til et virksomhetsarkitektur-perspektiv. Målgruppen er alle som utarbeider forslag til, eller tar, beslutninger som påvirker digitaliseringen.

Samhandling på tvers: Skal Norge lykkes med å nå målene i regjeringens digitaliseringsstrategi om en enklere hverdag for folk flest og en mer effektiv offentlig sektor, må vi samarbeid mer på tvers. Derfor handler flere av prinsippene om deling av data, gjenbruk av løsninger og løsninger som støtter samhandling på tvers av virksomheter og sektorer.

Målet er at prinsippene skal bidra til økt samhandling og samhandlingsevne. Dette er også kjernen i annet arbeid med felles offentlig arkitektur, ofte omtalt som nasjonal arkitektur.

Gjelder på tvers, laget på tvers: I arbeidet med utarbeidelsen av prinsippene har vi hatt med bidragsytere fra både stat og kommune. Prinsippene var også på høring før de ble vedtatt, og det ga oss mange gode innspill.

Framover vil prinsippene bli forvaltet av Digitaliseringsdirektoratet i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, stat og kommuner. Der det er behov for det vil prinsippene bli ytterligere detaljert i den enkelte sektor.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.