DEBATT

– Offentlig og privat innkjøpspraksis er ute av synk med FNs bærekraftsmål

Norge har sluttet seg til FNs bærekraftsmål og 3. juli leverte Utenriksdepartementet deres årlige framdriftsrapport. Her pekes det på utfordringer innen områder som utslipp, forsøpling av havet og frafall i videregående utdanning. Store norske virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har et ansvar for å bidra til at Norge oppfyller bærekraftsmålene, og som Nordens største IT-selskap ønsker Atea å ta sin del av ansvaret – vi ser frem til strengere krav.

Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea.
Steinar Sønsteby, konsernsjef i Atea. Foto: Erlend Tangeraas Lygre
10. aug. 2019 - 19:47
  • Steinar Sønsteby, konsernsjef / CEO i Atea

I Norge kjøper det offentlige varer og tjenester for omtrent 500 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer hele innkjøpsøkonomien i privat sektor. Derfor vil strengere krav til bærekraft i det offentlige og private innkjøpsregimet være et svært kraftfullt virkemiddel i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål.

I Atea ser vi ofte at innkjøpspraksisen i store private og offentlige virksomheter er helt ute av synk med målsettingene virksomhetsledere og politikerne snakker om hver dag. Med andre ord; bærekraftsmålene hører hjemme i de store talene, mens «laveste pris» hører hjemme i anbudstekstene. 

Difi arbeider nå med nye retningslinjer for bærekraft i offentlige anskaffelser. Vi i Atea imøteser strengere krav og vil gjerne gå i bresjen for noen viktige tiltak vi mener kan skape reel fremdrift for å nå bærekraftsmålene. 

Transparens i verdikjeden

Bærekraftsmålene er globale og for IT-utstyr og andre importvarer vil krav til transparens i hele verdikjeden være viktig for å bidra til bærekraftsmålene. Transparens i verdikjeden vil sikre at det offentlige unngår varer som for eksempel er tilvirket med sårbar arbeidskraft, konfliktmineraler eller som bidrar til avskoging.

Gjenbruk og materialgjenvinning

Klima- og miljøutfordringene gjør at vi må tenke nytt for å utvikle en sirkulær økonomi. Krav til at leverandøren skal ta imot og gjenbruke eller gjenvinne materialer vil føre til reelle miljøbesparelser. Ikea har vært en foregangsvirksomhet på dette feltet og er en av Ateas største kunder for gjenbruk av PCer. Ateas gjenvinningsanlegg i Växjö gjenvinner årlig 500.000 IT-produkter. I Sverige har vi startet 100%-klubben for virksomheter, en ordning som forplikter kunder til å returnere alt utstyr til gjenvinning.  

Unngå utenforskap

I Norge har vi en utfordring med at mange faller utenfor arbeidslivet eller sliter med å komme inn. IT-bransjen er mannsdominert og med en lav andel innvandrere. I Atea ser vi at formalkrav i anbud, for eksempel krav til 5 års relevant arbeidserfaring eller spesifikke sertifiseringer, begrenser ansettelse av nyutdannede og lærlinger. Dersom offentlige innkjøpere går i dialog med oss om hvilken kompetanse som reelt trengs i et prosjekt, vil vi kunne ansette flere rett fra skolebenken og ta inn flere lærlinger.

Involvere teknologileverandører i tidlig fase

Det kan ofte være krevende å holde seg oppdatert for å ta i bruk ny teknologi fordi dette krever at man tenker helt nytt om løsninger. Såkalte smarte bygg gir store miljøbesparelser samtidig som de bidrar til bedre bo- eller arbeidsmiljø. Et eksempel er Ateas nye bygg på Sola som tar i bruk sensorteknologi og fornybare energikilder og er regnet som Norges smarteste bygg. Ved å invitere teknologileverandører inn i tidlig fase av et prosjekt vil byggherrer og entreprenører få hjelp til å utvikle de beste løsningene for fremtidens bygg.

Ta i bruk programmet for offentlige anskaffelser

For å unngå initiativer som kun har effekt på papiret snarere enn i virkeligheten, bør leverandør og innkjøper komme sammen tidlig i prosessen og snakke om hvilke løsninger som både er hensiktsmessige – og samtidig bærekraftige for begge parter. I det offentlige kan man gjøre dette ved å ta i bruk programmet for innovative anskaffelser. Ifølge Difi har offentlige virksomheter kun benyttet dette verktøyet i 150 innkjøp siden 2010. Dette er et urovekkende lavt tall da det ble publisert 16 753 kunngjøringer på Doffin bare i 2018.

Stortingsmelding 22 (2018-2019) sier, «Regjeringen vil at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenkning og utvikling i leverandørmarkedet ved å etterspørre nye og bedre løsninger». Å bidra til FNs bærekraftsmål er en del av bedrifters og offentlige virksomheters samfunnsansvar. Det er et ledelsesansvar å utnytte det store potensialet for fremskritt. Derfor må ledelsen i virksomhetene begynne å walk the talk og gi innkjøperne rom og insentiver til å gå i dialog med leverandørene om de beste og mest bærekraftige løsningene, ikke bare de billigste.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.