På tide med helomvending om offentlig IT-sikkerhet

Noen ting er for viktige til å overlates til enkeltkommuner i konkurranse med lærerstillinger og sykehjemsplasser.

På tide med helomvending om offentlig IT-sikkerhet
Et alvorlig IT-sikkerhetsbrudd kan true liv og helse. Da er spørsmålet om dagens praksis er bra nok. Illustrasjonsfoto: Noshad Ahmed/Pixabay

I Norge overlater vi i for stor grad viktige samfunnsfunksjoner til den enkelte kommunes skjønn og budsjett. Det kan få fatale konsekvenser.