KOMMENTAR: Digitalisering i helsesektoren

Sammen om et enklere helse-Norge

Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Foto: Colourbox (innfelt foto: Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse))
  • helse-it
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse

Professor Bendik Bygstad uttaler seg i Titan, i en artikkel gjengitt på i digi.no, om digitaliseringen av helsesektoren, med høye kostnader og lite nasjonal utvikling. Vi kjenner oss igjen i Bygstads påstander om et fragmentert IKT-landskap.

Det han ikke trekker fram er de store sammenhengene og hva som skal til for å bedre tilstandene. Her er noen av årsakene, litt om hva Direktoratet for e-helse har gjort og planer for framtidens e-helseløsninger.

Tradisjonen har vært at sykehus, kommuner, fastleger og andre helse-aktører finner egne løsninger til bruk i sine virksomheter. Bærebjelken for samhandling har vært meldingsutveksling, men dette er ikke lenger nok. Det er utviklet flere løsninger på nasjonalt nivå som bidrar til bedre samhandling mellom helsetjenesten og innbyggerne og mellom aktørene i sektoren.  

Noen eksempler på slike nasjonale løsninger i dag er e-resept, kjernejournal og tjenester på helsenorge.no. Vår jobb er å forbedre den digitale samhandlingen og dette er viktige tiltak vi har fått til sammen med helsesektoren.

For mange helsesystemer snakker ikke sammen

Men vi har ikke kommet langt nok. Fortsatt er det for mange helsesystemer som ikke snakker sammen og for mange pasienter som påvirkes av dette. Framover blir utfordringene enda større.  I 2040 vil 73 % flere være over 67 år, sammenlignet med 2017. Vi anslår at det vil være behov for 40 % flere helsearbeidere i 2040. Helsetjenesten er ikke bærekraftig uten en felles digital satsing og nye måter å jobbe på. Felles utfordringer krever felles løsninger.

For å møte fremtidens utfordringer vil det bli nødvendig å utnytte ressursene mer effektivt og jobbe sammen for et enklere helse-Norge

For å møte fremtidens utfordringer vil det bli nødvendig å utnytte ressursene mer effektivt og jobbe sammen for et enklere helse-Norge. Dette vil også kunne gi nye muligheter til glede for oss innbyggere. Vi er et lite land som må planlegge felles helseløsninger sammen. 

Bygstad trekker fram tung og lett IKT. For at lett IKT skal ha god effekt, trenger vi en felles grunnmur for digitale tjenester. Dette krever en langsiktig satsning der pasienten står i sentrum for prioriteringen. Det er kun slik vi kan realisere visjonene vi har om digitalisering av helse-Norge. Ett eksempel er at alle innbyggere skal ha én journal, slik at helsetjenesten har tilgang til riktig informasjon til riktig tid, uansett hvor vi bor.

Dette handler både om vilje og ressurser. Det gjøres mange investeringer i norsk e-helse. Problemet er at disse i for stor grad gjøres parallelt og regionalt uten at det kommer fellesskapet til gode i form av nasjonale løsninger.

For å få til dette, må helsesektoren dra i samme retning. Slik kan vi sammen skape et enklere helse-Norge til beste for oss alle.

Les også: Å skille lettvekt-IT og tungvekt-IT setter fart på digitaliseringen

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)
Til toppen