Kommentarer fra Rossen

Det er viktig å fastholde at brukere har rett til å uttale seg om hva som virker og ikke virker for dem, uten å ta hensyn til leverandørenes forklaringer på hvorfor de har gjort som de gjør.

Det er viktig å fastholde at brukere har rett til å uttale seg om hva som virker og ikke virker for dem, uten å ta hensyn til leverandørenes forklaringer på hvorfor de har gjort som de gjør.

Derfor er mitt svar til Morten Wang først og fremst at det er mitt privilegium å si i fra at selv om jeg liker mange av Operas egenskaper, kan jeg ikke bruke denne nettleseren overalt. Poenget mitt er at stilt overfor den virkelige verden, må brukerne bygge opp en verktøykasse som virker. Jeg forklarer i artikkelen hvorfor jeg bruker Opera primært, men holder Internet Explorer i reserve for å løse bestemte oppgaver, som å betale regninger og kopiere tabeller. Ellers deler jeg fullt ut hans bekymring for at webstandardene skal ytterligere oppløses slik at vi får gjensidige ikke-kompatible områder på nettet, avhengig av hva slags nettleser man bruker.

Jeg mener Espen Krømkes beskyldning om feilinformasjon er feil. For å få Internet Explorer til å lagre både tekst og bilder, er han nødt til å installere en ny applikasjon, og deretter gå veien om "Edit". Hvordan kan det utlegges som en egenskap ved Internet Explorer? Når det gjelder Opera og cache, kan alle som har Opera bla opp alternativet "Cache" i menyen "Preferences" og eksperimentere med de to nederste valgene merket "Always check redirect". Et slikt valg finnes ikke hos konkurrentene.

Til toppen