KommIT-sjefen slutter - går til Evry

Og nå skal hele det kommunale IT-programmet under lupen.

KommIT-sjefen slutter - går til Evry
Bytter ut indrefilet-jobben med toppstilling i Evry: Kirsti Kierulf kalte muligheten hun fikk i KommIT for selve indrefilet-jobben innen digitalisering av offentlig sektor. Nå venter nye oppgaver i Norges største IT-selskap. Bilde: Espen Zachariassen

Samtidig som fremtiden til KommIT skal opp til vurdering, sier sjefen Kirsti Kierulf takk for seg.

Ifølge både eieren KS og Kirsti selv er det tilfeldigheter og ingen sammenheng.

– Jeg har takket ja til å lede Evrys kommunesatsing. Det er en enorm mulighet og tar min «passion» for kommunesektoren et nivå opp, sier Kierulf til digi.no.

Program for IKT-samordning i kommunesektoren, KommIT, ledes av KS og har siden 2012 forsøkt å samordne IT-behovene i kommunene og IT-satsingene på statlig nivå.

I tråd med planen skal programmet under lupen det neste året for å sjekke hva som har fungert og ikke.

– Og det er helt tilfeldig at du slutter nå?

– Ja, for første gang i mitt yrkesliv handler det om tilfeldigheter. Opprinnelig hadde jeg planer om å sitte i KommIT i programperioden ut 2015, sier Kierulf.

BEKREFTER: Områdedirektør Trude Andresen bekrefter at det er både faglige og organisatoriske problemer mellom KS og KommIT.
BEKREFTER: Områdedirektør Trude Andresen bekrefter at det er både faglige og organisatoriske problemer mellom KS og KommIT. Bilde: Espen Zachariassen

Ikke smertefritt
Samarbeidet mellom KommIT og eieren KS har ikke vært smertefritt.

Det kommer frem i en ekstern evaluering gjennomført av Rambøll. Denne danner grunnlaget for den gjennomgangen KS selv skal ha neste år.

Målet er å finne ut hva som er den beste måten å samordne IT-oppgavene på.

Omdømmeproblem
Rapporten bygger blant annet på intervjuer ute i kommune-Norge og er tydelig på at arbeidet de siste par årene har båret frukter.

Problemet ligger i rollene, med KS som interessepolitisk organisasjon og KommIT som en leverandør av felles løsninger. Her dukker det opp litt ulike beskjeder fra de to.

– Flere påpeker at rollene mellom KS og KommIT er både uklare og problematiske. Hvis KS ikke oppfattes å snakke med én stemme, vil det på sikt være et betydelig omdømmeproblem, heter det i saksfremstillingen til KS Hovedstyre fra fredag 12. desember, basert på Rambøll-rapporten.

– Problemet er både faglig og organisatorisk. Det handler om styringslinjene og hvor vi skal med dette arbeidet, utdyper områdedirektør Trude Andresen overfor digi.no.

Knapp tid
Hun peker at hensikten med å organisere KommIT som et program i en begrenset periode var å få erfaringer med hva som fungerer og ikke.

Den korte tiden kan ha ført til at noen kommuner har vært forsiktige med å satse på fellesløsningene som KommIT har servert. Det kommer frem i Rambøll-rapporten, som digi.no har fått tilgang til.

De største fellesløsningene er SvarUT og en felles integrasjonsplattform for kommunesektoren (felles arkitektur).

Usikkert om ny sjef
Derfor foreslår Rambøll at en videreføring av kommunal IT-samordning bør gå over lenger tid, gjerne 10 år.

Det er ingen tegn til at KommIT skal opphøre, men at samordningen kan bli en mer innbakt del av KS-apparatet.

Andresen vil ikke antyde hva som kan bli fasit.

– Det skal evalueringsarbeidet finne svar på i løpet av neste år.

Må holde trykket
IKT-Norge engasjerer seg i saken.

– Det er viktig at trykket i kommunenes digitaliseringsarbeid opprettholdes og intensiveres. Samtidig er det viktig at det sikres tett og forpliktende samarbeid mellom stat og kommune. Det er naturlig at den debatten nå kommer både ved Difi- og KommIT-evalueringene, skriver viseadministrerende direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge til digi.no.

– Regjeringen må også ta et aktivt eierskap og styre digitalisering i kommunesektoren. Felles departement gjør det mulig, og våre kartlegginger viser at 9 av 10 kommuner vil styres. Det vil være bra for sluttbruker. KommIT har markert seg, men det er langt igjen. Og vi mener fokus på innbyggerne nå må bli synlig, sier Austlid.

– Kan det være et alternativ å la statlige Difi også få ansvaret for kommunal IT, Trude Andresen?

– Vi har jo en formening om hva medlemmene våre ønsker her. Spørsmålet ble luftet da KommIT ble opprettet, og da stilte de seg avvisende til det, svarer Andresen.

– Hvordan blir Kierulf erstattet?

– Det skal vi finne ut av i et møte i morgen, svarer områdedirektøren.

Les også: Kirsti Kierulf har i praksis ledet Norges største IT-avdeling de siste to årene

    Les også:

Les mer om: