Kommunene klare til tusenårsskiftet

Norske kommuner er nå stort sett forberedt på å møte tusenårsskiftet. Åtte av ti bedrifter sier også de er ferdige med sine år 2000-forberedelser i den siste Gallupundersøkelsen som er foretatt for Aksjon 2000.

Norske kommuner er nå stort sett forberedt på å møte tusenårsskiftet. Åtte av ti bedrifter sier også de er ferdige med sine år 2000-forberedelser i den siste Gallupundersøkelsen som er foretatt for Aksjon 2000.

Aksjon 2000 skriver i en pressemelding at alle norske kommuner nå mener å ha en oversikt over situasjonen og praktisk talt alle mener å ha gjort det som trengs når det gjelder å levere viktige kommunale tjenester også etter årsskiftet.

Norsk Gallup foretok denne målingen for Aksjon 2000 i oktober. Det gjenstår likevel en del arbeid før nyttårsaften på ett område: Bare 71 prosent av kommunene oppgir at de har eller planlegger en egen beredskapsplan for nyttårshelgen. Likevel vil 90 prosent av kommunene ha folk i beredskap på dette tidspunktet, selvom halvparten ikke har planlagt noe når det gjelder å ha en beredskap for å informere publikum og medier rundt årsskiftet.

Situasjonen ser også bedre ut for bedriftene, skriver Aksjon 2000 i pressemeldingen. 38 prosent av bedriftene mener fortsatt at år 2000-problemet ikke er relevant for dem fordi de ikke har datasystemer som styrer produksjonen. Rundt 80 prosent av bedriftene mener nå å ha oversikt over sine systemer, både når det gjelder produksjon, administrasjon og økonomi.

Over 80 prosent av bedriftene sier de er ferdige med forberedelsene til år 2000, og føler seg trygge på at de skal takle overgangen uten store problemer. 71 prosent av bedriftene sier de ikke har behov for ekstern hjelp frem mot årsskiftet, mens bare 59 prosent av kommunene kan si det samme.

Under halvparten av bedriftene i undersøkelsen har ikke sett noen grunn til å informere sine ansatte om hva bedriften har gjort for å forberede seg.

Norsk Gallup og Aksjon 2000 vil offentliggjøre den siste undersøkelsen i desember. Etter nyttår vil det bli gjort en egen måling for å kartlegge hvordan norske kommuner og bedrifter taklet overgangen til år 2000.

Til toppen