IT-POLITIKK

Kommuner frykter å måtte betale for IT-løsninger de ikke bruker

KS reagerer kraftig på forslaget om å la staten pålegge kommunene å bruke og betale for felles nasjonale e-helseløsninger.

I verste fall kan forslaget føre til dårligere helsetilbud i kommunene, mener styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
I verste fall kan forslaget føre til dårligere helsetilbud i kommunene, mener styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Foto: KS
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

– Dette handler om å sende regningen for statlig infrastruktur videre til landets kommunestyrer, skriver styreleder Gunn Marit Helgesen i KS på KS’ nettsider. De er kommunesektorens interesseorganisasjon.

Hun frykter at kommunene må kutte i andre tjenester om de blir pålagt å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger.

Nå ber hun Støre-regjeringen trekke tilbake Solberg-regjeringens forslag til endringer i pasientjournalloven, og hun advarer mot å rokke ved kommunenes selvråderett.

Det er behov for nye nasjonale e-helsetjenester og en forutsigbar styringsmodell, men ikke på den måten Solberg-regjeringen har foreslått, mener KS.

Kan forskriftsfeste bruk

Dagen før regjeringsskiftet 13. oktober foreslo Helse- og omsorgsdepartementet endringer i pasientjournal-loven som ville gi departementet hjemmel til å pålegge bruk av, og kreve betaling for, statlige fellesløsninger i e-helsesektoren.

Forslaget kom som del av neste års statsbudsjett.

Gjennom å forskriftsfeste bruken av elektroniske resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, ville departementet «styrke og legge til rette for digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å bidra til gode og effektive helse- og omsorgstjenester».

At relevante og nødvendige opplysninger følger den enkelte pasienten og er tilgjengelige for helsepersonellet, kan ifølge departementet være avgjørende for å yte forsvarlig helsehjelp.

– I enkelte tilfeller kan tilgang til relevante helseopplysninger være nødvendig for å hindre vesentlig helseskade og handle om liv og død, skrev departementet i en pressemelding.

Det har fått KS til å steile. Nå ber de Støre-regjeringen å trekke forslaget.

– Bestemmelsene i forslaget er en direkte oppfølging av den den svært omstridte e-helseloven som forrige Storting forkastet, skriver Helgesen i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 25. oktober.

Les også

Regningen kan havne hos kommunene

Solberg-regjeringen har foreslått å overføre de økonomiske rammene fra Norsk Helsenett til kommunene og gi Norsk Helsenett hjemmel til å fakturere for bruk av fellesløsningene. Men siden kostnadene skal fordeles sjablonmessig, og løsningene hverken er ferdige eller tilpasset bruk i kommunene, risikerer kommunene å betale for løsninger de ikke engang bruker, mener KS.

– I Solberg-regjeringens forslag legges det ikke opp til noen sammenheng mellom regningen kommunene skal pålegges å betale og hvilke tjenester kommunen faktisk bruker eller har nytte av, skriver de i brevet.

De frykter at kommunene må kutte i andre tjenester for å betale for kostnadsøkningen. I verste fall kan en innføring gå ut over helsetilbudet i kommunene, mener KS.

– At salderingsansvaret for statens kostnader til nasjonal infrastruktur skal pålegges landets kommuner gjennom lov og forskrift, er å innføre helt nye prinsipper for finansiering og styring, skriver KS i brevet.

Utviklingskostnader for nasjonal infrastruktur bør ligge hos staten, konkluderer de.

Håper helseministeren revurderer

Da Støre-regjeringen mandag la frem sine forslag til endringer i statsbudsjettet, var det ingen endringer i den foreslåtte overføringen av midler fra statlig til kommunalt nivå for forvaltning og drift av felles e-helseløsninger.

Statsbudsjettet skal nå opp til forhandlinger, og Støre og Vedum er avhengige av å få SV med på laget før budsjettet er satt. Men flyttingen av budsjettposten mellom forvaltningsnivåer kan fortsatt gjøres.

– Vi har klare forventninger til at regjeringen sammen med Stortinget lytter til de klare anbefalingene fra kommunal sektor og revurderer lovforslaget fra regjeringen Solberg om endringer i pasientjournalloven. Vi ber om at regjeringen gjennomfører nødvendige tekniske tilpasninger ved salderingen av statsbudsjettet. Lovforslaget reflekterer etter KS' og Storbynettverkets vurdering ikke intensjonene i Hurdalsplattformen og grunnleggende prinsipper i en tillitsreform, skriver Gunn Marit Helgesen på e-post til Digi.no.

KS har blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i ryggen når de ber om en revurdering av det de kaller et brudd med viktige prinsipper for maktfordeling mellom stat og kommune.

 – Vi håper helseministeren bruker nødvendig tid til å revurdere lovforslaget og lytter til KS og kommunene i det videre arbeidet med loven, og vi ser frem til dialog om dette på politisk nivå, skriver hun også.  

Les også

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.