Kommuner gir innsyn i personopplysninger

Datatilsynet hudfletter nå kommunene for lemfeldig behandling av personopplysninger.

Kommuner gir innsyn i personopplysninger

Datatilsynet hudfletter nå kommunene for lemfeldig behandling av personopplysninger.

Datatilsynet mener kommuner gjør flere feil i forhold til håndtering av personopplysninger, og gir nå klare instrukser på at de må skjerpe seg.

Ifølge Aftenposten er skrekkeksempelet et søk på Google som gjorde det mulig å finne navnene til rundt 20 sosialklienter i Ålesund kommune. Da skandalen ble gjort kjent i vinter, ble kommunens rutiner gransket av Datatilsynet.

Nå pålegger tilsynet kommunen å hindre at personopplysninger i postjournaler og dokumenter blir søkbare til sider som Sesam, Kvasir, Yahoo og Google.

Ålesund kommunes publisering av taushetsbelagte opplysninger var særlig grov, men flere funn er blitt gjort på at kommuner gjør tilgjengelig saksdokumenter og postlister med personopplysninger for eksterne søkemotorer.

Fredrikstad kommune la blant annet ut en liste med fødselsnumrene til alle med skjenkebevilling på Internett. «Stort fravær fra undervisningen», sto det om en navngitt elev i Ski kommunes postjournal på nettet, og fødselsnumre var synlige i saksdokumenter Birkenes kommune publiserte på Internett.

Til toppen