Kommuner og skoler risikerer kopiforbud

Kommunenes vil ikke betale, og skolene risikere forbud mot utskrift og kopiering.

Kommunenes vil ikke betale, og skolene risikere forbud mot utskrift og kopiering.

I fjor gikk avtalen mellom Kopinor og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) ut, og en ny skal gjelde fra 1.1.2006.

KS og Kopinor har i julen og romjulen vært i beinharde forhandlinger, men har ikke lyktes i en felles avtale.

Ifølge Riksmeklingsmannen ble partene ikke enige om pris per kopiside, i hvilket omfang det skal betales for utskrifter fra Internett og gjenbruk av fotokopier.

Kopinor er interesseorganisasjonen for rettighetshavere til åndsverk, og anslår at 90 prosent av utskriftene i skolene er vederlagspliktige etter avtalen.

KS forhandler på vegne av kommunene om en mønsteravtale som kommunene senere kan inngå med Kopinor.

Kopieringsforbudet, som gjelder fra årsskifte er ikke et totalforbud. KS har skrevet en veileder på sin hjemmeside som viser hva som fritt kan kopieres, som for eksempel fra offentlige publikasjoner, til privat bruk og etter tillatelse fra rettighetshaver.

Når det gjelder utskrifter fra Internett mener KS at det er tillatt å ta utskrifter fra lovlig utlagt material hvis ikke rettighetshaveren har motsatt seg dette i dokumentet eller på nettsiden.

Ifølge MMI kopieres årlig 260 millioner sider av opphavsrettslig beskyttet materiale i skoleverket. I tillegg kommer 15 millioner sider utskrifter fra Internett.

    Les også:

KS har fram til nå nektet å betale for utskrifter av opphavsrettslig beskyttet materiale. De mener at utskrifter fra Internett bør kunne benyttes i ikke-kommersiell virksomhet uten samtykke eller betaling.

Dersom partene ikke kommer i gang med en løsning, kan det ifølge Kopinor bli ulovlig for norske skoler og kommuner å kopiere fra bøker, aviser og tidsskrifter eller ta utskrift fra nettet uten etter direkte avtale med den enkelte opphavsmann eller utgiver.

Dersom KSs krav går igjennom, kan det innebære 25 millioner kroner mindre i vederlag til rettighetshavere. Kravet fra KS blir begrunnet med en henvisning til vederlagsnivået i Danmark og Sverige.

Til toppen