- Kommunikasjon med eller til målgruppen?

Konsulent Atle Timenes i Myres Reklamebyrå mener at Tonje S. Wollen i Media Online ikke helt har fått med seg innholdet i den pågående debatten i digi.no. Hvordan man bruker Internett til å kommunisere med målgruppe, er det sentrale. Dermed anser denne redaksjonen debatten for avsluttet for denne uken.

"Jeg vet ikke hvilken betydning ordet dialog har for Tonje. S. Wollen.

Etter å ha lest Wollens innlegg er jeg heller ikke sikker på om Wollen har fått med seg innholdet i debatten. For annonsører kan Internett i mange tilfeller være å foretrekke fremfor andre medier. Utgangspunktet er hvilke oppgaver annonsøren står overfor. Internett forblir et 1:1-medium med dialogiske muligheter (til eventuelt tradisjonelle massemedier som TV, radio og film smelter sammen i en kanal og er tilgjengelig i en eller annen form for boks). Følgelig handler det ikke om helsider eller formatstørrelser. Det sentrale er hvordan en bruker Internett til å kommunisere med målgruppen.

Men for å svare på det Wollen diskuterer vil jeg kort ta for meg et meget enkelt eksempel: Hvis annonsørene kjenner målgruppens bevegelsesmønster på nett (nettsteder) og gitt at målgruppen er innom på nettet til bestemte klokkeslett og bestemte dager, er det da interessant å ligge ute med annonser (og som mange velger på de best besøkte nettstedene) døgnet rundt i flere uker i strekk?

Som tidligere annonsør har jeg en rekke ganger også diskutert både disse enkle samt andre mer komplekse problemstillinger med flere innholdsleverandører. Uansett tilgjengelig teknologi hos innholdsleverandør (eksempelvis Net Gravity og push-teknologi) synes, nettopp det Wollen selv gir uttrykk for, inntjening for innholdsleverandørene å være det argumentet som veier tyngst."

Til toppen