Kommunikasjonssvikt ga anonymitetsbrudd

CV-basene på Internett er blitt populære blant jobbsøkere. De kandidatene som legger inn sin CV er garantert anonymitet, og all kontakt skal i første omgang foregå via jobbsøkertjenestene. Det har likevel skjedd at en kandidat har fått brev fra en arbeidsgiver som "takker for søknaden", etter kun å ha lagt inn sin CV i CV-basen til Jobline.

CV-basene på Internett er blitt populære blant jobbsøkere. De kandidatene som legger inn sin CV er garantert anonymitet, og all kontakt skal i første omgang foregå via jobbsøkertjenestene. Det har likevel skjedd at en kandidat har fått brev fra en arbeidsgiver som "takker for søknaden", etter kun å ha lagt inn sin CV i CV-basen til Jobline.

- På Jobline, og de fleste andre sjobbsøkertjenestene på nett, er alle som legger inn CV i CV-basen garantert anonymitet. Ingen arbeidsgivere vil få utgitt navn og personopplysninger uten tillatelse fra jobbsøkeren. Opplysningene vil heller ikke være tilgjengelige ved søk, sier Stein Erik Myhre i Jobline til digi.no.

Det er også mulig å anonymisere siste arbeidsgiver. Resten av opplysningene er tilgjengelige.

Fremgangsmåten for å legge inn CV er at søkeren går gjennom et standardskjema. Det første kandidaten fyller ut er personopplysninger, som altså skal være anonyme for alle andre enn Jobline inntil tillatelse om noe annet er gitt.

Dersom en bedrift er interessert i den som har lagt inn CV-en, kontaktes Jobline som igjen tar kontakt med kandidaten, og ber om tillatelse til å videreformidle hele CV-en (inkludert personopplysningene).

Myhre legger ikke skjul på at det er et visst press: For IT-bedrifter som søker nye medarbeidere, og som bare utlyser stillingene på Internett, er det viktig med respons. Han avviser imidlertid at det oppstår brudd på anonymitetsgarantien.

Myhre forteller at Jobline ikke garanterer et visst antall søkere til annonsørene, men at de dersom responsen er spesielt lav, tilbyr utvidet annonseplass eller hjelp til å skrive ny utlysningstekst.

Etter det digi.no erfarer har tjenesten ført til misforståelser som minner om anonymitetsbrudd. En kilde digi.no har vært i kontakt med sier han hadde lagt inn sin CV i CV-basen, fordi man kunne vinne en PalmPilot. Etter en stund fikk han et brev i posten fra en arbeidsgiver som takket for søknaden. Og etter enda en stund fikk han nok et brev fra samme arbeidsgiver som denne gangen takket for interessen, men dessverre ikke hadde mulighet for å ansette ham likevel.

digi.no har også fått dette bekreftet fra nevnte arbeidsgiver. Salgssjefen forteller at da de mottok en håndfull CV-er fra Jobline etter å ha publisert sin stillingsannonse der, regnet de naturlig nok disse som interessenter til stillingen. Han forteller videre at han vil ta dette opp med Jobline hvis det skjer igjen, men er ikke interessert i å lage noe stort nummer av det, så lenge det bare har skjedd én gang.

Myhre sier at det i dette tilfellet kan være mulig at kandidaten benyttet seg av den tidligere versjonen - som var operativ fra august i fjor og frem til 22. februar i år - hvor man da, når man la inn CV, kunne angi at bedriften fikk ta direkte kontakt med kandidaten.

Siden 22. februar har all kontakt måttet forgå via Jobline. - Vi fant det tryggest, både for arbeidsgiver og søker. Det gir en ekstra bekreftelse på at kandidaten er interessert i stillingen.

- Alle kandidatene får i tillegg automatisk en e-post med melding om at en bedrift er interessert i kontakt. E-post er hovedkommunikasjonsmiddelet vårt, og vi tar det for gitt at folk følger med på e-posten sin, sier Myhre

Han legger til at de ikke har opplevd liknende tilfeller tidligere.

Myhre sier også at dette tilfellet har lite med anonymitetsproblematikken å gjøre, men at det helt klart har skjedd en kommunikasjonssvikt mellom Jobline og bedriften.

- Bedriften skal sjekke om kandidatene er interessert i stillingen før de sender slike brev, sier han.

- Sannsynligvis er det her skjedd en feil i bedriftens rutiner. De får et visst antall CV-er og så kontaktes kandidatene for å høre om de er interessert.

Til toppen