Kompakt lagring fra EMC for småbedrifter

EMCs nye SAN i Clariion-serien, AX4, starter på 50.000 kroner og skalerer til 60 TB.

Kompakt lagring fra EMC for småbedrifter

EMCs nye SAN i Clariion-serien, AX4, starter på 50.000 kroner og skalerer til 60 TB.

EMC har tettet et hull i sin Clariion-familie av ferdige SAN-løsninger («storage area network»), mellom den hittil eneste boksen AX150 i AX-serien, og de skalerbare løsningene i CX3-serien med fire modeller fra CX3-10 til CX3-80.

Nyheten er døpt AX4. Inngangsmodellen tilbyr en bruttokapasitet på 3 TB og koster i underkant av 50.000 kroner. Den skalerer opptil 60 terabyte. Maksimalt konfigurert kan den betjene opptil 64 fysiske servere med opptil 512 virtuelle disker. AX4 er lagt opp med tanke på enkel tilpasning til virtuelle servere under VMware.

Tilkoplingen til lokalnettet skjer over enten iSCSI med fire 1 Gb/s-porter, eller fibre channel med fire 4 Gb/s-porter. Man kan velge mellom to typer raske SAS-disker – enten 145 GB i 15 000 omdreininger eller 400 GB i 10 000 omdreininger, eller to typer rimelige SATA-disker, i henholdsvis 750 GB og 1 TB, begge i 7 200 omdreininger per sekund.

– Dette er kompakte SAN beregnet på småbedrifter, forklarer senior teknologikonsulent Jørn Malsten til digi.no. – Den rimeligste konfigurasjonen består av én kontroller og fire disker på 750 GB. Med denne kontrolleren kan man ha opptil 12 disker, det vil si maksimalt 12 terabyte brutto kapasitet.

Enheten kan utvides på to forskjellige måter.

– Man kan legge til en kontroller til, og få en såkalt dual kontroller-konfigurasjon. Typisk bruk er failover: Svikter den ene kontrolleren taper du ingenting fordi alt kan kjøres videre på den andre.

En dual-konfigurasjon på 3 TB innebærer en brutto kapasitet på det dobbelte, med full disk redundans. Med diverse utbygginger, blant annet dobbel strømforsyning, kan en AX4 få samme pålitelighet som en CX3, det vil si 99,999 prosent, sier Malsten.

– Den andre måten å bygge ut AX4 på, er gjennom diskhyller. Hver diskhylle tar opptil 12 disker. Med to kontrollere kan man utvide til opptil tre diskhyller. Det er da bruttokapasiteten kan komme opp i 60 disker og 60 TB.

Man kan fritt blande ulike typer disker i hver kontroller og i hver diskhylle. Disse kan igjen ordnes etter forskjellige RAID-nivå, slik at SAN-et kan tilpasses svært ulike behov.

– Databaser krever raske disker, for eksempel 146 GB disker i 15 000 omdreininger per sekund organisert i RAID 10. SATA-disker passer ofte best til backup til disk, arkiv og så videre.

Malsten mener at småbedrifter med stort og kritisk lagringsbehov vil kunne nøye seg med en AX4 for alle sine behov, også arkivering og sikkerhetskopiering.

– Man må se på lagringsbehov, ikke antall ansatte. Fotografer er blant dem vi mener kan få en hensiktsmessig og kostnadseffektiv lagringsløsning med AX4. Her velger man iSCSI-portene for å kople til lokalnettet, og blander disker etter behov.

Med AX4 forholder serverne seg til virtuelle disker i SAN-et.

– Her gir AX4 stor fleksibilitet. Man kan dedikere en (virtuell) server til et prosjekt, tildele det en logisk disk, og legge denne logiske disken til de raskeste fysiske diskene i AX4. Når prosjektet er ferdig, og man bare trenger materialet for oppslagsformål, kan den logiske disken flyttes til arkivdiskene i AX4. Dette kan til og med gjøres mens applikasjonen er i drift.

Denne muligheten kaller EMC for «Virtual LUN» (LUN er en logisk disk, «logical unit»).

AX4 skal ikke bare selges av EMC. EMC er OEM-leverandør til Dell og NEC, og det bekreftes at disse vil selge boksene under eget merke.

Til toppen