Kompenserer for 2000-brems

Merkantildata og ARK mener lavere IT-investeringer hos de største bedriftene neste høst vil kompenseres av sterkt økende investeringsbehov hos mellomstore bedrifter og i offentlig sektor.

Merkantildata og ARK mener lavere IT-investeringer hos de største bedriftene neste høst vil kompenseres av sterkt økende investeringsbehov hos mellomstore bedrifter og i offentlig sektor.

En ringerunde til de største industriselskapene og IT-brukerne i Norge viser at mange planlegger en bråbrems i sine IT-investeringer til høsten. Da er selskaper som DnB, Telenor og Statoil ferdige med å rette år 2000-problemet og vil ikke forstyrre systemer som virker (se peker til egen sak i margen til høyre).

Men Merkantildata og Ark, to av de største IT-leverandørene i Norge avviser at dette vil få store konsekvenser for dem.

- Vi føler en viss usikkerhet om hvordan investeringsmønsteret blir til neste år, sier Steinar Sønsteby, sjef for Merkantildata Systemintegrasjon til digi.no. Totalt sett vil markedet vokse - analyseselskapet IDC mener kundene vil øke IT-budsjettene sine med åtte til ti prosent. Det største problemet er derfor at det kan oppstå en omsetningsforskyvning fra høst til vår-halvåret.

Sønsteby mener at selv om de største kundene kutter i sine investeringer, vil dette mer enn bli opphevet av de små og mellomstore kundene. Mange av disse har ikke påbegynt år 2000-arbeidet og det vil bli et enormt press på å bytte applikasjoner, mener han.

Sønsteby forteller at Merkantildatas kundebase er et tverrsnitt av norsk næringsliv med hensyn til størrelse og bransje, men noe underrepresentert på offentlige kunder. Rundt halvparten av de store selskapene digi.no har snakket med, er betydelige kunder av Merkantildata.

- Neste år blir spennende med mange ukjente variabler. År 2000-problemet drar opp salget, men den økonomiske situasjonen og de lave oljeprisene er uromomenter. Vi tror mange ledere lærte av nedgangstidene tidlig på 90-tallet og vet at IT-investeringer kan effektivisere driften.

- Våre egne undersøkelser hos de store næringslivskundene viser et blandet bildet. Det er likevel vårt inntrykk at dette markedsegmentet totalt sett vil redusere sine investeringer det siste halvåret av 1999, sier Henrik Lindblad i ARK ASA til digi.no.

Lindblad er likevel ikke bekymret for totalmarkedet neste år.

- Slik det ser ut nå er et stort antall mellomstore bedrifter helt på hæla både i forhold til år 2000-problemet og i forhold til den nye EU-valutaen euro. Her tror vi det vil bli meget hektisk i hele 1999, sier Lindblad.

Henrik Lindblad peker også på at offentlig sektor ligger langt etter i forberedelsene til år 2000, både i sentraladministrasjonen og i fylker og kommuner. Skrivervik Data har vist økende omsetning i denne sektoren det siste året.

Til toppen