- Kompetanse kan ikke planlegges

Universitetene kan ikke bli en oppsamlingsplass for alle som mister jobben, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

- Kompetanse kan ikke planlegges

Universitetene kan ikke bli en oppsamlingsplass for alle som mister jobben, mener Abelia-sjef Paul Chaffey.

Regjeringen har varslet at de skal legge frem en stortingsmelding om kompetanse.

Abelia, med Paul Chaffey i spissen gleder seg over det, men frykter også at den ikke skal være helt i tråd med behovene og realiteten ute i arbeidslivet.

- Det er gledelig at Regjeringen setter kunnskap på dagsorden, men jeg er skeptisk til at politikere kan vedta hva fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet vil være, sier Paul Chaffey, administrerende direktør i Abelia, i en pressmelding.

Den økonomiske aktiviteten i Norge og resten av verden blir mer kunnskapsintensiv, og dette har regjeringen skjønt. I sin varslede stortingsmelding skal de legge frem en plan for hvordan utdanningssystemet skal klare å møte fremtidens behov og krav.

Abelia håper at regjeringen klarer å løfte blikket litt, og tenke litt mer overordnet på problemstillingen.

- Samtidig er det mye du ikke kan planlegge deg til. Det er den eksisterende og framtidige kompetansen som er med på å definere morgendagens arbeidsliv, ikke motsatt. Norge må utdanne mennesker som kan være både innovative og kreative. Utdanningen må utvikle framtidige arbeidstakere til å være både omstillingsdyktig og kunne jobbe på tvers, sier Chaffey.

Han er også opptatt av at stortingsmeldingen tar innover seg utfordringene som kommer som en følge av finanskrisen. Chaffey ønsker seg en modell inspirert av våre svenske og finske naboer.

- Vi burde vende blikket til våre naboland, og la oss inspirere av hva det Sverige og Finland gjorde tidlig på 90-tallet. Det la faktisk opp til en endring i næringsstruktur ved å investere tungt i forskning og innovasjonstiltak, sier Chaffey.

Han påpeker at Danmark har gått foran med et godt eksempel som Norge med fordel kan følge. De har besluttet at Danmark skal være et førende vekst-, kunnskaps- og etableringssamfunn.

Det er omtrent som i de fleste politiske festtaler, men danskene har fulgt opp med å gi utdannelse, forskning, innovasjon og entreprenørskap topp-prioritet. De styrker og internasjonaliserer også universitetene.

- Det er slik du sikrer kompetanse for framtida, sier Chaffey.

Han frykter at universitetene kan bli en oppsamlingsplass for alle som mister jobben, og at det kan senke kvaliteten.

- Vi bør gjøre det motsatte og investere mer i spisse satsninger. Abelia ønsker et kunnskapsbasert Norge. Det innebærer først og fremst at norsk høyere utdanning og forskning må styrkes. Dette vil være avgjørende for å sikre en høykompetent arbeidsstyrke, og for å sikre at vi i Norge både har tilgang til-, og kan nyttegjøre oss av forskningsbasert kunnskap som i hovedsak utvikles utenfor Norges grenser, sier Chaffey.

-----------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Paul Chaffey, adm. direktør Abelia

T: 23 08 80 72, M: 916 43 863, paul.chaffey@abelia.no

Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjon & samfunnskontakt

T: 23 08 80 76, M: 481 31 153, hilde@abelia.no

-----------------------------------------------------------------------------

Abelia

NHOs landsforening for teknologi- og kunnskapsbedrifter

• ca 704 medlemsbedrifter

• ca 29 000 årsverk

Til toppen