Kompetansefusjon gir landsdekkende kunnskapsportal

To kompetanseselskap fusjonerer nå for å videreutvikle det som i dag er en kunnskapsportal for 25 små IT-bedrifter i Rogalandsområdet. Målet er at dagens portal skal bli landsdekkende, og kunne tilby virtuelle IT-konsulenter på Internett.

To kompetanseselskap fusjonerer nå for å videreutvikle det som i dag er en kunnskapsportal for 25 små IT-bedrifter i Rogalandsområdet. Målet er at dagens portal skal bli landsdekkende, og kunne tilby virtuelle IT-konsulenter på Internett.

Nå utvides konseptet med å samle små IT-bedrifter sine tjenester i en portal på nettet til å bli landsdekkende, og målet er at dagens kunnskapsportal skal bli en virtuell IT-konsulent på Internett.

Konsulentselskapet daVinci Consulting AS kompetansekanal Ponte Veccio fusjoneres inn i bedriften Metakompetanse AS (et to år gammelt selskap startet og drevet av Kenneth Auestad i Stavanger), og innleder dermed et samarbeid som tar sikte på å utvikle en nordisk markedsleder i det Internettbaserte kompetansemarkedet.

Metakompetanse skifter navn i neste uke, satser på å bli landsdekkende, og videreutvikler sitt nettsted metakompetanse.no i tråd med det nyfusjonerte selskapets profil og forretningsidé.

Metakompetanse er i dag en kunnskapsportal for omlag 25 små (under 20 ansatte) IT-bedrifter i Rogalandsdistriktet.

- Det er ofte personer som går fra store bedrifter for å starte for seg selv. Det finnes over 3500 IT-bedrifter i denne kategorien i Norge og antallet øker for hver uke. Denne målgruppen samles i en portal på nettet som skal markedsføre medlemmenes tjenester og produkter, samtidig som portalen er en samhandlingsarena mellom de samme bedriftene. Det nye selskapet blir en liten organisasjon som skal utnytte Internett til dets fulle potensiale.

Kenneth Auestad fortsetter som daglig leder for det nye selskapet.

Til toppen