I tillegg til de to nye bransjeprogrammene vil følgende bransjeprogram fortsette:
  • Industri- og byggenæringen
  • Avfalls- og gjenvinningsbransjen
  • Jordbruks-, skogbruks- og gartnerinæringen