Kompetansereformen får en norsk portal å lære gjennom

For å bidra til kompetansereformen har partene i arbeidslivet gått sammen om å etablere den landsomfattende portalen Kompetansenett.no.

For å bidra til kompetansereformen har partene i arbeidslivet gått sammen om å etablere den landsomfattende portalen Kompetansenett.no.

Kompetansereformen ble vedtatt av Stortinget i januar 1999 etter flere år med utredninger og debatt om behovet for å sikre landet tilstrekkelig tilgang til kompetent arbeidskraft.

Internettet ble betraktet som et utmerket medium å formidle en del av de opplæringstiltakene reformen ville kreve. LO og NHO ble enige om å trekke lasset i fellesskap. Fra mars i fjor til mai i år ble det gjennomført et pilotprosjekt med nettbasert læring i 13 bedrifter.

Erfaringene fra pilotprosjektet ligger til grunn for den landsomfattende læringsportalen Kompetansenett.no som skal drives av det LO- og NHO-eide selskapet Næringslivets Kompetansenett AS. Ifølge initiativtakerne gir portalen bedrifter og fagorganiserte i hele landet et "nasjonalt, nettbasert opplærings- og videreutdanningstilbud knyttet til forlag, opplysningsorganisasjoner og læreinstitusjoner på alle nivåer."

Det potensielle markedet består av 1,2 millioner arbeidstakere og 17.000 medlemsbedrifter i NHO.

Les om annen nettbasert læring:


Nettbasert joike-opplæring for samer
IKEA-versjonen av nettbasert læring

Til toppen