Komplett-modellen fungerer igjen

Komplett- sjef Eric Sandtrø kan glede seg over økt omsetningen, både til sluttkunde og forhandler.

Komplett- sjef Eric Sandtrø kan glede seg over økt omsetningen, både til sluttkunde og forhandler.

Fremgangen fra forrige kvartal fortsetter for Komplett, med omsetningsvekst for oktober på 169 millioner, en vekst på 13 prosent fra samme måned i fjor.

Forhandlersalget øker med 8 prosent til 54,7 millioner og direktesalget til sluttbrukere med 16 prosent til 114,2 millioner.

Å kombinere salg til sluttbruker med salg til forhandlere har blitt kalt Komplett-modellen, selv om flere av konkurrentene driver med varianter av det samme.

Veksten er noe lavere enn i forrige kvartal, sammenliknet med fjoråret. Men dette kan også sees i sammenheng med at selskapet i fjor hadde store problemer etter omlegging til nytt ERP-system i april. Problemene ble mindre etter hvert som året gikk, men var ikke helt borte før etter et år. Oktober i fjor var altså trolig mindre preget av problemer enn kvartalet juli til september, og dette kan påvirke sammenligningen med i år.

Komplett har særlig hatt problemer med salg til forhandlerne. Denne delen har nå snudd og vokser, selv om det går saktere enn for resten av bedriften.

Til toppen