Komplett retter opp tallene

Etter en tung innføring av nytt IT-system kan Komplett-sjef Eric Sandtrø legge frem hyggeligere tall.

Etter en tung innføring av nytt IT-system kan Komplett-sjef Eric Sandtrø legge frem hyggeligere tall.

Komplett la i ettermiddag frem tall for fjerdekvartal som slår estimatene fra analytikerne med solid margin.

Resultat før skatt var på 18,4 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenlignet med 20,1 millioner kroner fjerde kvartal 2003. Men analytikerne hadde ikke ventet mer enn 13 millioner kroner.

Komplett har vært igjennom en kostbar, men i følge selskapet helt nødvendig bytte av alle sine IT-systemer. Dette gav noen svake kvartaler, men i fjerde kvartal har Sandtrø rettet opp resultatet. Nå er det omsetningen som skal opp.

Omsetningen i fjerde kvartal 2004 endte på 496,4 millioner kroner, noe som er på linje med samme kvartal året før.

Komplett vokser altså ikke, men tjener mer penger. Forklaringen på dette er ikke det vanlige salget, men at Komplett tidligere har solgt mye til forhandlere. Dette salget faller, for forhandlere rundt i landet misliker å kjøpe varer til nesten samme pris som Kompletts vanlige kunder. Men fremdeles står dette for store deler av salget. Komplett solgte produkter til norsk sluttkunder i fjerde kvartal for 212 millioner kroner, og 153 millioner kroner til forhandlere.

Salg til forhandlere ble redusert med 15 prosent, forteller Komplett, men salget til vanlige kunder steg med 8 prosent. Komplett.de i midten av august, var veksten i direktesalg på 11 prosent.

"Komplett fokus på økt lønnsomhet fremfor mindre lønnsom vekst har gitt ønskede resultater gjennom andre halvår 2004, og selskapet vil opprettholde dette fokuset fremover. Samtidig vil man gjennom 2005 gjennomføre tiltak for å gjenskape vekst i omsetningen", skriver selskapet i sin pressemelding.

Sandtrø fortalte nylig til digi.no at man snart vil begynne å innføre salg av nye typer varer på nettbutikken. Dette gjentas i pressemeldingen:

"Konkurransesituasjonen er fremdeles utfordrende, men selskapet ser også interessante muligheter i tiden fremover som en konsekvens av økt aksept for kjøp av nye produktgrupper over Internett."

Til toppen