Komplett vokser fortsatt raskt

Komplett-sjef Ole Vinje leverer fortsatt veksttall, selv om satsningen er lagt ned i flere land.

Komplett vokser fortsatt raskt
(Bilde: Morten Rakke photography)

Komplett-sjef Ole Vinje leverer fortsatt veksttall, selv om satsningen er lagt ned i flere land.

Nettbutikken Komplett fortsetter å vokse kraftig, på tross av at selskapet overaskende valgte å nedlegge satsningen sin i store land som Frankrike, Tyskland, England og Østerrike.

    Les også:

Nå har selskapet presenterte tallene for årets andre kvartal, og de viste en omsetning på 981 millioner kroner. Det er en fremgang på 55 prosent fra året før, da kvartalsomsetningen endte på 633,5 millioner kroner. Av dette utgjorde omsetningen i juni måned 353,4 millioner kroner.

Komplett fusjonerte med Torp Computing Group (TCG) 1. oktober 2007, og mye av omsetningsfremgangen kommer derfra. Av juni-omsetningen utgjorde innfusjonerte TCG 127,1 millioner kroner.

Komplett er først og fremst en nettbutikk som er etablert i flere land, men selskapet har også en distribusjonsvirksomhet.

Direktesalget gjennom nettbutikkene utgjorde 619,4 millioner kroner i kvartalet, mens salget gjennom dataforhandlere utgjorde 361,7 millioner kroner. Det var en vekst på henholdsvis 27 og 147 prosent fra samme kvartal i fjor.

Resten av kvartalstallene vil ikke bli presentert før 17. juli.

    Les også:

Til toppen