Komponenter får fart på web-en

- En enkel "ping"-applikasjon viser at komponent-baserte web-tjenester går langt raskere enn dagens løsninger basert på http og CGI, sier direktør Robert Orfali ved CORBA/Java-laboratoriet til San Jose State University.

- En enkel "ping"-applikasjon viser at komponent-baserte web-tjenester går langt raskere enn dagens løsninger basert på http og CGI, sier direktør Robert Orfali ved CORBA/Java-laboratoriet til San Jose State University.

Å "pinge" vil ikke si annet enn å få en reaksjon fra en bestemt tjener. Vanligvis gjøres dette direkte fra kommandolinjen. "Pinging" gjennom http/CGI, Java eller objektmeklere sier noe om hvor raske disse metodene for kontakt mellom tjener og web-bruker er i forhold til hverandre.

Orfali gjennomførte denne lille testen i sitt laboratorium.

- Med vanlig http og CGI tok pingingen 827,9 millisekunder. Det svarer til den gjengse oppfatningen av WWW som "worldwide wait". Når vi i stedet nyttet tjener-basert Java, en såkalt "servlet", kom vi ned i 55,6 millisekunder.

Den samme operasjonen ble gjentatt for hver av de tre objektmeklerne ("object request broker" eller ORB) som finnes på markedet: Corba/IIOP, DCOM (Microsofts variant) og RMI/RMP.

- Alle disse greide operasjonen på mellom 3,3 og 3,8 millisekunder. Minimumstiden er angitt av sockets-forbindelsen, som gikk på 2,1 millisekunder.

Java alene akselererte responstiden med en faktor på nærmere femten, mens den komponent-baserte metoden akselererte Java igjen med en faktor på nærmere 16.

Orfali peker på at akselerasjonen er avhengig av at komponenter er overført fra tjeneren til klienten. Forbedringen er avhengig av at transaksjonene forekommer i et miljø der komponentene kan beholdes hos klienten også etter at forbindelsen er nede.

Til toppen