Kompromiss kan avverge egen "EU-Windows"

En skisse til kompromiss i Brussel kan løse monopolsaken uten å kreve en egen "EU-Windows".

EU-kommisjonens monopolsak mot Microsoft nærmer seg slutten. 15. mars samles representanter for medlemslandene i Brussel for å diskutere et forslag til endelig løsning, og 22. mars skal den samme forsamlingen til stilling til eventuelle straffetiltak.

    Les også:

Hittil har inntrykket vært at man vil få en egen europeisk versjon av Windows, strippet for Windows Media Player og muligens også annen funksjonalitet. Nå ser det ut til at EU-kommisjonen har kommet fram til at en "EU-Windows" medfører store ulemper også for brukerne, og at partene er i ferd med å forhandle en minnelig løsning basert på andre prinsipper.

Ifølge Wall Street Journal skal løsningen gå ut på at Microsoft slipper bot mot å gå med på ordninger som begrenser Microsofts handlefrihet, men som overlater til Microsoft og selskapets konkurrenter og partnere å utarbeid konkrete løsninger.

Når det gjelder striden om Windows Media Player, skal dette innebære at Microsoft må gi PC-leverandørene frihet til å velge hva slags mediespiller de vil forhåndsinstallere på maskinene de selger. Det er ikke klart i hvor stor utstrekning eller om kode må fjernes fra Windows. Men det er klart at løsningen utelukker et pålegg om at det skal selges en egen Media Player-fri versjon av Windows i Europa.

Problemene med en egen "EU-Windows" er at flernasjonale selskaper antakelig vil velge den bort, og at gråimport uansett vil sørge for at fullverdig Windows også gjøres tilgjengelig i Europa.

Når det gjelder striden om programmeringsgrensesnitt og kunnskap om hvordan Windows-klienten forholder seg til servere, ser det ut til at EU vil pålegge Microsoft å forhandle fram konkrete løsninger med konkurrerende leverandører av serveroperativsystemer.

Fordelen med dette for EU er at man unngår at Microsoft trekker ut tiden gjennom anker i rettsapparatet, og i stedet setter i gang prosesser med umiddelbare følger for markedet.

Loven gir EU anledning til å straffe Microsoft med bøter opptil ti prosent av selskapets globale årsomsetning. Ifølge Wall Street Journal skal det være antydet en bot på 200 millioner euro, men bare dersom Microsoft nekter å gå med på de nye løsningsforslagene. Det skal innebære at boten halveres dersom Microsoft godtar å la PC-leverandørene installere en fritt valgt mediespiller, og at den forsvinner helt dersom selskapet også blir med på server løsningen.

En viktig forutsetning for at EU går med på dette forliket, er at Microsoft gjennomfører tiltakene globalt, ikke bare i Europa.

Noe av bakgrunnen for at EU har forlatt sin opprinnelige harde innstilling skal være motforestillinger mot en demonstrasjon som Microsofts store konkurrent innen mediespillere, RealNetworks, kjørte først for EU og deretter for journalister. Demonstrasjonen gikk ut på å installere Microsofts egen strippede versjon av Windows, Windows XP Embedded, på en PC, og deretter vise at det var bare å installere RealNetworks' mediespiller på maskinen for å oppnå full multimediefunksjonalitet. Dette ble brukt for å støtte et argument om at det ville være uproblematisk for Microsoft å framstille en Windows-versjon som var fullverdig på alle måter, bortsett fra Media Player.

Motforestillingene mot demonstrasjonen er at Windows XP Embedded skal mangle evnen – siden systemet er beregnet på svært spesialiserte apparater – til å kjøre flere applikasjoner samtidig, og at det følgelig er uegnet til PC-er, der man gjerne driver med flere ting om gangen, for eksempel nettleser, e-post, tekstbehandling og så videre.

Les mer om: