Konferanse om tiltak mot Microsoft

Forbrukeradvokat Ralph Nader innkaller til en storstilt konferanse 30. april for å diskutere tiltak mot Microsoft - gitt at myndighetene vinner monopolsaken.

Forbrukeradvokat Ralph Nader innkaller til en storstilt konferanse 30. april for å diskutere tiltak mot Microsoft - gitt at myndighetene vinner monopolsaken.

Konferansen er døpt "Which Remedies? Appraising Microsoft II" (Hvilke botemidler? Vurdering av Microsoft II), og er en oppfølger til den første Appraising Microsoft-konferansen fra november 1997. Den formelle arrangøren er Consumer Project on Technology.

Botemiddel-konferansen skal bare vare den ene dagen fredag 30. april i USAs hovedstad Washington DC. Den skal være åpen for alle. Dagen er valgt slik at den faller etter at forhandlingene i monopolsaken er avsluttet, men før dommeren offentliggjør sin beslutning.

Konferansen fordeles på fire paneler som skal drøfte ulike former for tiltak mot Microsoft:

  • Strukturelle tiltak, ved at Microsoft splittes horisontalt i egne selskaper for henholdsvis operativsystemer, kontorapplikasjoner, Internett-applikasjoner og elektronisk handel, eller ved en vertikal oppdeling i tre selskaper som i utgangspunktet konkurrerer på alle områder
  • Tiltak knyttet til bunting av ulike produkter, prising og kontrakter med ulike typer kunder
  • Tiltak knyttet til åpenhet overfor omverden, for eksempel offentliggjøring av programmeringsgrensesnitt, kildekode, dokumentasjon av dataformater, lisensiering av programvarepatenter og så videre
  • Tiltak som ikke har direkte med antitrustlovene å gjøre, som offentlig innkjøpspolitikk, forbrukeraksjoner, alternative operativsystemer med mer.

Talerlisten vil først bekjentgjøres over påske.

Microsoft er invitert, men har antydet meget klart at man ikke vil stille.

Arrangøren presiserer at man ikke skal diskutere hvorvidt Microsoft er bra eller dårlig. Hensikten er å fremme den teknologiske diskusjonen om ulike mottiltak.

Debatten om eventuelle mottiltak mot Microsoft føres også innen SIIA (Software and Information Industries Association) der Microsoft såvidt skal ha avverget en åpen anbefaling om at selskapet bør deles opp. SIIA-dokumentet er ikke offentliggjort, men er lekket til ulike amerikanske medier, blant dem Wall Street Journal og ZDNet.

Sistnevnte melder at det skal være vedtatt å utsette offentliggjøringen til i hvert fall neste uke. SIIA har styremøte i dag, og Microsofts COO (chief operating officer) Robert Herbold, som i fjor gjorde et mislykket forsøk på å bli styremedlem, er på talerlisten.

Til toppen