Konflikten i Tele Danmark fortsetter

En jobb i Tele Danmark har vært ansett for å være en livstidsjobb. Det er bred enighet blant både arbeidsgivere og arbeidstakere om at dette er selskapets største personalproblem.

En jobb i Tele Danmark har vært ansett for å være en livstidsjobb. Det er bred enighet blant både arbeidsgivere og arbeidstakere om at dette er selskapets største personalproblem.

Samtidig som det forbredes til morgendagens store demonstrasjon i Århus, er det klart at de ansatte stemmer for en ny overenskomst med Tele Danmark.

Overenskomsten forplikter blant annet Tele Danmark-ledelsen til å videreutdanne medarbeiderne. Vel 60 prosent av de 11.000 som har hatt lov til å stemme har benyttet seg av anledningen. Mandag ettermiddag hadde flere enn 5000 sagt ja til den nye avtalen som trer i kraft fra 1. juli.

Den tidligere trygghetsavtalen fra Tele Danmarks tid som forvaltningsenhet under den danske staten ble laget etter press fra politikere og faggrupper, og sikret at ledelsen i Tele Danmark ikke skulle foreta oppsigelser helt fram til 1998. Avtalen har hittil betydd arbeidsro i en strøm av omstruktureringer som de siste årene har vendt opp ned på bedriften.

Nå når rasjonaliseringer og oppsigelser synes uungåelige skal Tele Danmark stå for etterutdanning av sine ansatte, slik at de faktisk kan søke seg jobb andre steder. Fordi jobben i statsbedriften har vært sett på som sikker har mange av de ansatte ikke skaffet seg annen kompetanse enn den høyst nødvendige.

Det er forøvrig ikke ikke bare Tele Danmark som har rasjonalisert bort ansatte. To gode eksempler på relativt store nedbemannainger i Nord-Europeisk telekomindustri er British Telecom (BT) og Telia. For mens Telia har redusert antall ansatte fra 48.000 til 34.000 de siste 4-6 årene, har BT nesten halvert arbeidsstokken fra vel 250.000 til under 130.000.

Til toppen