BEDRIFTSTEKNOLOGI

Konfliktforum for år 2000-problemer

På et seminar arrangert av Kommunenes sentralforbund og Aksjon 2000, lanserte spesialrådgiver Anders Hauger i KS ideen om et konfliktforum for å løse mulige år 2000-konflikter mellom brukere og leverandører.

Eirik Rossen
30. nov. 1999 - 17:21

Hauger er jurist, og har erfaring fra konfliktløsning. Han mener flere momenter taler for en ordning der år 2000-problemer kan løses som forlik uten å belaste det ordinære rettsapparatet. Han ser for seg at år 2000-problemer vil kunne reise en rekke tvistesaker med sterke likhetstrekk.

Anders Hauger. <i>Foto:  Eirik Rossen</i>
Anders Hauger. Foto:  Eirik Rossen

- Det er bestandig et godt grunnlag for forlik i saker der begge parter føler at de har dummet seg ut, sier Hauger.

- Et eget system for år 2000-problemer vil kunne bidra til rask og ensartet praksis for å løse tvister i et saksområde der det er mange standardkontrakter, og der oppfatningene om uaktsomhet, reklamasjon og foreldelse er forholdsvis ensartede mellom kunder og leverandører. Det dreier seg om situasjoner der det først og fremst er behov for løsninger, ikke å kåre vinnere eller tapere. Partene vil som regel ønske å fortsette samarbeidet etter tvisten, og de har felles interesse i å minimere saksomkostningene. Et eget system vil dessuten kunne sikre den faglige innsikten som kreves, og at løsningene i Norge ikke avviker fra internasjonal praksis.

Som deltakere i et konfliktforum nevner Hauger private og offentlige organisasjoner på kundesiden - blant annet sin egen organisasjon - samt leverandørorganisasjoner som IKT Norge.

- Forumet bør ledes av en nøytral person, og hver sak bør i høyden involvere fem personer utenom partene. Ordningen må bygge på frivillighet, og avgjørelsene skal være rådgivende. Samtidig må forumet ha tilstrekkelig faglig tyngde til at sakene stopper der, og ikke går videre til rettsapparatet.

For å finansiere ordningen, tenker Hauger seg bidrag både fra det offentlige og fra organisasjoner som KS og IKT Norge. Han tenker seg videre at den som tar initiativet til å bringe fram en sak, ilegges et gebyr.

Kommentarene til utspillet spriker.

- Vi kommer til å diskutere ideen på vårt styremøte onsdag 1. desember, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge.

- Det kan være en god tanke med et konfliktforum, særlig hvis det blir mange saker.

Finn Gjæver som deltok på seminaret som representant for Fujitsu ICL, altså leverandørsiden, sa at tanken krever mer struktur før den kan oppfattes som et ordentlig forslag. Men han pekte på at Hauger er seint ute, og at alle kontrakter har en klausul om hvordan tvister skal løses. Og han la til, ikke uten sarkasme, at et konfliktforum kunne forlenge yrkeskarrieren til år 2000-konsulenter.

- Et konfliktforum kan allment sett være en god idé. Men kanskje man ikke skulle begrense det til akkurat denne problemstillingen med år 2000? spurte Gjæver.

Flere tok opp tidsaspektet, og helte, blant annet ut fra at avtalepartnere trenger forutsigbarhet, til at det er bedre å holde seg til inngåtte avtaler, framfor å stake ut nye veier bare tre uker for konfliktene eventuelt begynner å komme.

Amund Eriksen fra Aksjon 2000 var svært positivt innstilt overfor ideen.

- Eventuelle konflikter vil bruke tid før de kommer så langt som til et konfliktforum. Toget er ikke gått i det rakettene sendes opp nyttårsnatten. Et konfliktforum kan være svaret når partene mener det er uhensiktsmessig juridisk og økonomisk å ty til domstolene.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.