Kongressrepresentant krever høring om Echelon

Den erkekonservative representanten Robert Barr krever en egen kongresshøring om det euro-amerikanske overvåkings- og avlyttingssystemet Echelon - som offisielt ikke eksisterer. Hans liberale kollega Edward Markey vil fremme en egen lov om individets elektroniske rettigheter.

Den erkekonservative representanten Robert Barr krever en egen kongresshøring om det euro-amerikanske overvåkings- og avlyttingssystemet Echelon - som offisielt ikke eksisterer. Hans liberale kollega Edward Markey vil fremme en egen lov om individets elektroniske rettigheter.

Barr uttrykte kravet da han innledet på den niende årlige CFP- konferansen - Computers, Freedon and Privacy (Datamaskiner, frihet og personvern) - som gikk over tre dager denne uken.

Konferansen samlet personvernaktivister fra både USA og Europa. Det ble lagt fram mye materiale om nye elektroniske systemer for å overvåke og avlytte elektronisk post og vanlig og mobil telefoni, på en egen sesjon kalt "Creation of a Global Surveillance Network". Særskilte søkelys ble rettet mot Enfopol - EU-nettverket for avlytting av telefoni og e-post - og Echelon - et euro-amerikansk system for satellittovervåkning av informasjonsutveksling.

I EU står den offisielle personvernpolitikken i strid med Echelon og Enfopol, hvis eksistens ikke er offisielt innrømmet av EU-organer, selv om de er nevnt i rapporter til Europa-parlamentet. I USA har ikke personvernprinsippene den samme offentlige støtten som i EU.

Republikaneren Robert Barr, kongressmedlem fra delstaten Georgia, sitter i justiskomiteen i representantenes hus. Han er kjent for sin motstand mot selvbestemt abort, sin kamp mot rettigheter til lesbiske og homofile og for sin ekstreme anti-Clinton-holdning under Lewinsky-saken. Han har også markert seg i spørsmål knyttet til personvern, blant annet mot bankforeningens plan om å pålegge en utstrakt grad av kunderegistrering (se digi.no-artiklene om Storebror-prisene, pekt på i høyre marg). Her bør det bemerkes at det konservative USA også oppfatter for eksempel våpenkontrollover som utilbørlig inngripen i individers rettigheter.

I sitt innlegg sa Barr at informasjon vil være den sentrale varen i det tjueførste århundret. Han tok avstand fra det offentliges innsamling av personopplysninger, og krevde at kongressen må undersøke hvorvidt Echelon-nettverket utgjør et brudd på borgerrettighetene. Han mente det måtte mer enn bare nye lover til for å stanse eller begrense Echelon og liknende virksomhet. Også organer som overvåker bruken av disse nettene er nødvendig, sa Barr. Han la til at motstanden fra opinionen må gis større anledning til å komme til uttrykk, og han understreket av personvernspørsmål må håndteres tverrpolitisk.

Den andre kongressrepresentanten som innledet på CFP-konferansen var demokraten Edward Markey fra Massachusetts, på mange måter Barrs politiske motsetning, bortsett fra i spørsmål knyttet til personvern og overvåkning. I fjor, da kongressen vedtok å forby kommersielle nettsteder fra å samle informasjon om barn opptil 12 år uten foreldrenes tillatelse, fremmet Markey et eget forslag om voksnes personvern på nettet. Dette forslaget ble nedstemt. Markey varslet i sitt innlegg at han i løpet av april ville fremme et nytt forslag, kalt "Electronic Bill of Rights" (lov om elektroniske rettigheter).

Prinsippene bak dette lovforslaget er at enhver har:

  • rett til å vite når et nettsted samler personlig informasjon og hva informasjonen skal brukes til
  • rett til å nekte et nettsted å samle slik informasjon
  • rett til å vite når innsamlet informasjon selges eller fordeles videre til andre
  • rett til tiltak mot selskaper som misbruker private data.

I fjor viste en undersøkelse gjennomført av USAs konkurransemyndigheter FTC (Federal Trade Commission) at 92 prosent av 1400 tilfeldig valgte kommersielle nettsteder samlet personlig informasjon, mens bare 14 prosent fortalte noe om hva denne informasjonen skulle brukes til.

Til toppen