"Konjunkturavgift" rammer IT

Regjeringen foreslår en økning av arbeidsgiveravgiften. Nå pakkes det imidlertid inn som en konjunkturavgift. Avgiften foreslås satt til halvannen prosent.

Regjeringen foreslår en økning av arbeidsgiveravgiften. Nå pakkes det imidlertid inn som en konjunkturavgift. Avgiften foreslås satt til halvannen prosent.

I forslaget til Statsbudsjett for 2001 foreslår regjeringen å innføre en egen såkalt konjunkturavgift på 1,5 prosent.

Avgiften skal beregnes på samme grunnlag som arbeidsgiveravgiften, altså som en prosentsats av brutto lønn. Forslaget innebærer dermed i realiteten en økning av arbeidsgiveravgiften med 1,5 prosentpoeng.

Hensikten med avgiften er å motvirke den sterke etterspørselsveksten i privat sektor, og gi rom for økte bevilgninger til prioriterte utgiftsområder.

Forslaget vil, i likhet med momsreformen, i første rekke ramme bedrifter med en høy andel av kostnaden tilknyttet lønninger.

Statlig og kommunal sektor skal kompenseres for de økte lønnskostnadene forslaget innebærer.

Samlet forventer myndighetene at avgiften skal bringe 5,2 milliarder kroner inn i statskassen fra private arbeidsgivere og selvstendig næringsdrivende.

digitoday følger statsbudsjettet:


Vil innføre moms på IT-tjenester
Justissektoren skal effektiviseres med data
Gir 100 millioner ekstra til IKT i utdanningen
Småpenger til bredbånd
Effektiviserer innrapporteringen fra næringsdrivende
Kosmo vil ha døgnåpen forvaltning
GSM-lisenser auksjoneres ut neste år

Til toppen